AH - българска: 

ОТКРИВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ЖИТЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

     Казвам се Ивайло и съм зависим от наркотици. От две години не упо­требявам хероин, благодарение на програмата на Дванадесетте Стъпки. Благодарение на приятелите от общността на Анонимни Алкохолици в Со­фия, успях да прекратя взимането на наркотици и да открия нов път в жи­вота си. Пътят, който ми донесе възстановяване и развитие в различни аспе­кти: откриване на устойчиви житейски ценности, вяра във Висшата Сила, нови приятели, възможност за подпомагане на други зависими.

     Група на Анонимни Наркомани съществува в София от октомври 2000 год. Вярвам, че тя ще се разрасне и ще помага на повече хора, които търсят разрешение на проблема си.

С благодарност,

Ивайло, 21.