• Ченаколо

 

     Организация под егидата на Ордена на сестра Елвира в Хър­ватия и др. страни. В Ченаколо в Хърватия досега са се лекували над 60 български деца. Повечето къщи са за момчета, има една за моми­че­та. Отзивите са отлични. Програмата е дълга, максималният срок за пре­стой е 4 години. Постъпва се след контакт със сестра Барбара, ко­я­то е упълномощена да проведе трите лични срещи с кандидата, които иначе се провеждат на място в комуната. След одобрение детето тряб­ва да се заведе от родител на посоченото място в Хърватия и два­мата да престоят там от понеделник до петък. Това е срок, в който де­те­то пребивава по половин ден в комуната, за да се адаптира. Наста­ня­ва­не­то е в мотел, който предлага преференциални цени, така че общи­те раз­ходи за пътуването и настаняването излизат някъде около 600 лв. Това са на практика и единствените разходи, които Ви очакват, ако из­берете този вариант, по-нататък престоят е безплатен.

     За връзки: представител на Ченаколо в България – сестра Бар­бара в Пловдив, тел.: 032/ 69 19 11.

 

  • Терапевтична общност „Надежда”

 

     В терапевтична общност „Надежда” във Велико Търново се осъ­ществява етапа на същинска рехабилитация на Центъра за нарко­тично зависими. Общността се намира в близост до град Велико Тър­ново и е с капацитет 18 места, разпределени в два сектора – мъжки и жен­ски. Лечението е платено по 500 лв на месец.

     Рехабилитацията, осъществявана в терапевтичната общност се съ­стои от четири взаимносвързани модула, които визират и основните дей­ности:

          • трудова дейност;

          • обучителна и творческа дейност, спортни занимания;

          • психотерапевтична дейност;

          • подпомагане на семействата на зависимите.

     Адрес: Велико Търново 5000, ул. „В. Левски”№ 19Б,

     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  • ТерапевтичнаобщностФеникс

          с. Бракьовци

 

     Приемат се младежи и девойки, които са преминали абсти­нент­ния си период и отговарят на критериите за включване в програмата.

     За информация и насрочване на предварително интервю:

     Приемен център: Военномедицинска Академия

     Поликлиника, МЦ „Медик Груп”, Iетаж, кабинет 104

     София, бул. „Г. Софийски”№ 3

     Приемни дни: понеделник, сряда и четвъртък

     тел.:02/ 9225457 (Сряда 14:00-18:00 часа)

     02/9623584; 0898 209 175

     peter.vassilev@contact.bg; http://phoenix.contact.bg

     цена: 30 лв/ден

 

  • Клиника по гранични състояния и зави­си­мо­с­ти към Държавна университетска бол­ни­ца по нев­ро­логия и психиатрия „Свети На­ум” – 4-ти км, Со­фия

 

     Бул. „Цариградско шосе”– 4-ти км

     Тел.: 02/ 970 22 62, 02/ 970 22 64

 

  • Столичен превантивно–информационен цен­тър по наркомании

 

     София, бул. „Васил Левски” 126, www.sofiamca.bol.bg

     02/ 943 39 80, 02/ 944 64 97

 

  • Институт за спешна медицинска помощПи­ро­гов”, София

 

     Токсикологична клиника, бул. „Тотлебен” 21,

     02/ 51 53 346

 

  • Военно-медицинска академия

          Наркологична клиника София

     Ул. „Георги Софийски”3,

     02/ 922 60 00

     Интензивна токсикология на ВМА:02/ 917 20 26, 02/ 917 22 94

 

  • Областен диспансер за психично здраве със стационар

 

     София, ул. „ЕкзархЙосиф”59,

     02/981 12 25

 

  • Окръжен диспансер за психично здраве със стационар

 

     София, бул. „Сливница”309,

     02/831 90 59