Писмото на алкохолика

 

     Аз съм алкохолик. Нуждая се от Твоята помощ. Не ме упрек­вай, не ме обвинявай, не ме проклинай. Не би ми се сърдила, ако бях бо­лен от туберкулоза или диабет.

     Алкохолизмът също е болест.

     Не ми изливай алкохола, това просто е напразно, тъй като така или иначе ще намеря начин да си доставя друга бутилка.

     Не ми позволявай да Те ядосвам. Ако ме атакуваш с думи или физически, само ще затвърдиш лошото мнение, което имам за себе си. Аз вече достатъчно мразя себе си.

     Нека Твоята любов към мен и страхът за мен не Те водят до това да правиш нещата, които аз самият съм длъжен да правя. Ако поемеш отговорността за всичко, ще ме отучиш да бъда отговорен за своите постъпки. Ще имам все по-голямо чувство за вина, а Ти ще се чувстваш наранена.

Не приемай моите обещания, ще обещая всичко, за да изляза от неприятности. Но характерът на моята болест ще ми попречи да удър­жа на обещанията си, дори и на тези, за които отначало мисля се­рио­з­но.

     Не ме заплашвай, ако нямаш намерение да изпълниш заканите си. Ако веднъж си взела някакво решение, спазвай го.

     Не вярвай на всичко, което Ти казвам, това може да бъде лъжа. Отричането на очевидни факти е симптом на моята болест. Нещо по­ве­че, най-често бързо губя уважение към тези, които лесно мога да из­лъ­жа.

     Не ми позволявай да имам надмощие над Теб, не ми давай въз­можност да Те използвам. Любовта не може дълго да съществува без спра­ведливост.

     Не страдай заради мен и не се опитвай да ме спасиш от по­след­ствия­та на моето пиене.

     Не лъжи, не плащай сметките вместо мен. Такова поведение намалява или избягва кризата, която би могла да ме мобилизира да търся помощ.

     Докато продължаваш да ме спасяваш от всяка неприятност, ще мога да отричам това, че имам алкохолен проблем.

     Преди всичко научи колкото е възможно повече неща за алкохолизма и Твоята роля по отношение на мен.

     Идвай на отворените сбирки на АА. Участвай редовно в сре­щи­те на Ал-Анон. Чети литература и поддържай личен контакт с чле­нове на Ал-Анон. Това са хора, които могат да Ти помогнат ясно да видиш цялата Твоя ситуация.

     Обичам Те.

     Твой алкохолик