Отдавна вече е известно в света, че мъдростта на разни про­блем­ни групи, възстановяващи се по Програмата на 12-те стъпки, може да бъде от полза на всеки един човек, дори недокоснал се до каквато и да е зави­симост, да се справя по-ефикасно с проблемите си. Тяхната мъдрост се изработва години наред от житейския опит на хората и, всъщност, на много места отдавна е тъждествена с най-новите за­во­е­вания на психо­логическите науки. В много случаи е дори по-при­ем­лива и по-разбираема за обикновения човек, тъй като по начало има практичен, житейски характер.

 

 Анонимните съзависими

информират:

          Знаци за здравословни междуличностни граници

 1. Всеки индивид поема отговорността за своите собствени действия и чувства;
 2. осъзнаване на собствените ограничения;
 3. задаване на въпроси с цел посрещане на собствените нужди;
 4. осъзнаване на своите собствени чувства;
 5. умиротворяване на самите себе си;
 6. установяване на личните граници ясно, така че да спреш да се изживяваш като жертва и по този начин да си дадеш много повече свобода, право на избор и лична сила;
 7. да бъдеш добър/а към себе си, като установяваш граници и поемаш риска да казваш ,,не”, дори когато би могъл/а да се почувстваш неловко заради това.

          Модел на говорене, когато се използват вътрешни граници

 

 1. Установи своите външни физически граници, за да се чувстваш по-удобно, когато разговаряш.
 2. Напомняй си да не обвиняваш.
 3. Напомняй си, че споделяш, за да бъдеш разбран, а не за да кон­тро­ли­раш или манипулираш.
 4. Установи какво се случва или какво искаш да споделиш, без да използваш думи, които унижават сензорна информация.
 5. Заяви в какво вярваш или се върни обратно към №4 (мисли).
 6. Заяви каксе чувстваш или се върни към това, какво чувстваш по отношение на № 5 (емоции).
 7. Сподели какво си направил/а по отношение на № 5 и № 6.
 8. Определи как би искал/а да бъдат нещата и дали те са под­хо­дя­щи. Ако е необходимо, започни преговори както следва: иден­ти­фи­ци­рай проблема; предложи няколко раз­лични решения; избери едно от тях и започни да го прилагаш. Оцени резултатите, за да видиш да­ли са необходими по-нататъшни прего­вори.

 

          Модел за слушане, когато се използват вътрешни граници

 

 1. Установи своите външни физически граници, за да се чувстваш по-удобно, докато слушаш.
 2. Напомняй си да не обвиняваш.
 3. Напомняй си, че слушаш, за да разбереш кой е другият човек, а не за да изграждаш защитата си.
 4. Напомняй си, че защитаваш себе си, като докато слушаш, определяш кое от това, което е казано, е ,,вярно”, ,,невярно” или съмнително.
 5. Ако това, което чуваш, е ,,вярно”, отвори границите си и прояви чувства относно него.
 6. Ако това, което чуваш, е ,,невярно”, запази границите си затворени (от­тегли се и продължавай да слушаш).
 7. Ако това, което чуваш, е ,,съмнително”, когато човекът спре да го­во­ри, поискай информацията, която ти е нужна, за да разбереш да­ли това е ,,вярно” или ,,невярно”. Нека информацията бъде до че­ти­ри или по-малко изречения, без да има оплакване, обвиняване или обясняване защо се нуждаеш от тази информация. Това помага на другия човек да слуша.
 8. Ако са необходими преговори, започни този процес.

 

          Знаци за нездравословнимеждуличностни граници

 

 1. Да казваш всичко;
 2. да говориш на интимно ниво още от първата среща;
 3. да се влюбваш в нови приятели;
 4. да се влюбваш във всеки, който се разкрива пред теб;
 5. да бъдеш прекалено погълнат от друг човек;
 6. да действаш под влияние на първия сексуален инстинкт;
 7. да си сексуален/а заради своя партньор, а не заради себе си;
 8. да вървиш срещу личните си ценности или права, само за да за­радваш;
 9. да не отчиташ проявата на неподходящи граници от страна на друг човек;
 10. да не забелязваш, когато някой нахлува в твоите граници;
 11. да приемаш храна, подаръци, докосване или секс, които не желаеш;
 12. да докосваш друг човек, без да си попитал/а за това;
 13. дaвземаш колкото можеш заради самото вземане;
 14. да даваш колкото можешзаради самото даване;
 15. да допускаш някого да взема от теб толкова, колкото може;
 16. да допускаш другите да направляват живота ти;
 17. да допускаш другите да описват твоята реалност;
 18. да допускаш другите да те определят;
 19. да смяташ, че другите могат да предугаждат твоите нужди;
 20. да очакваш от другите да удовлетворяват твоите нужди автоматично;
 21. да провокираш раздяла така, че някой да се погрижи за теб;
 22. самонараняване;
 23. сексуална и физическа злоупотреба;
 24. хранителна и химическа злоупотреба.