Въпросник на Ал-Анон

 

ОПИТАЙТЕ ДА ОТГОВОРИТЕ ЧЕСТНО НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ:

 

 1. Безпокоите ли се, че Ваш близък пие прекалено много?
 2. Изпитвате ли финансови затруднения заради това, че член от семейството Ви пие?
 3. Случва ли Ви се да не казвате истината с цел прикриване пиянството на близък човек?
 4. Мислите ли, че поведението на пиещия е повлияно от определена ком­пания?
 5. Често ли Ви се налага да отлагате времето за обяд или вечеря заради пиещия близък човек?
 6. Отправяте ли заплахи, например: ,,Ако не престанеш да пиеш, ще те напусна!”?
 7. Задавате ли си въпроса: ,,Какво правя или говоря не както трябва?”?
 8. Когато целувате Ваш близък за поздрав, опитвате ли дискретно да уловите мириса на алкохол?
 9. Имате ли чувството, че пиенето за Вашия близък означава по­вече отколкото Вие самите?
 10. Предпазвате ли се от конфликт със своя близък човек само по­ра­ди страха, че можете да провокирате запой?
 11. Случвало ли Ви се е да сте разстроени или обидени заради пи­ян­ството на Ваш близък?
 12. Не Ви ли се струва, че всяка почивка се проваля от пиянски из­пъл­не­ ния?
 13. Имали ли сте намерение да извикате полиция заради поведението на свой близък в пияно състояние?
 14. Случвало ли Ви се е да търсите скрити бутилки с алкохол?
 15. Имате ли чувството, че ако Вашият близък Ви обича, ще престане да пие, за да Ви достави удоволствие?
 16. Случвало ли Ви се е да отказвате покани за гостуване поради страх или безпокойство?
 17. Обвинявате ли се, че прекалено дълго сте се опитвали да кон­тро­ли­рате живота на пиещия Ви близък човек?
 18. Мислите ли, че ако Вашият близък престане да пие, всички други проблеми ще се разрешат?
 19. Заплашвали ли сте, че с Вас може да се случи нещо лошо, с цел да изтръгнете от пиещия такива думи като: ,,Прости ми”, ,,Обичам те”?
 20. Отнасяли ли сте се понякога несправедливо към други хора (деца, колеги, родители) поради това, че сте били обидени на този, който пие прекалено много?
 21. Имате ли чувството, че никой не разбира Вашите проблеми?
 22. Чувствате ли влошаване на физическото си състояние поради зависимостта на Вашия близък (главоболие, стомашни болки, болки в областта на сърцето)?

 

     Ако сте отговорили положително на 3 въпроса, това е повод за повише­но внимание; ако положителните отговори са 5 и по­ве­че – може би е време да потърсите помощ!

 

(„Арка” № 5, 2005)