Ал-Анон е група от близки и роднини на ал­ко­хо­ли­ци, които споделят своя опит, сила и надежда, за да ре­шат текущите си проблеми. Ние вярваме, че алко­хо­лиз­мът е семейна болест, и това становище може да до­веде до възстановяване.

     Ал-Анон не е свързана с никаква секта, религия, политическа партия, организация или институция; не се ангажира с никакви обществени спорове; не подкрепя или отхвърля никакви каузи. Няма такса за членство. Ал-Анон се самоиздържа чрез доброволни дарения на ней­ни­те членове.

     Ал-Анон има една единствена цел: да помага на се­мействата на зависимите от алкохол. Ние го правим като практикуваме дванадесетте стъпки (взаимствани от АА) и като приветстваме и даваме морална утеха на семействата на зависимите, а също така проявяваме разбиране и подкрепа към самите зависими.