ХОРАТА ПИШАТ...

  

          П О К А Н А

 

     Приятели, братя и сестри от България и навсякъде по света!

     През 2008 година, със съмишленици, създадохме сдружение „Достойно ест” – www.dostoino-est.org– поставящо си за цел да развива и разпространява висок морал и ценности.

     Тази година започваме да проучваме мнението на съвре­мен­ни­те граждани на България и на света за това, как разбират, разпознават, практикуват, култивират в себе си и обкръжението си достойнството. Ние желаем да помогнем на себе си, на друг човек или група хора да жи­веят красив и достоен живот, с чест и лична отговорност и осъ­зна­тост, да бъдем сред хората и да им говорим колко прекрасен може да бъ­де човешкият живот и как всеки може да направи прекрасен деня си, а оттам – и общото бъдеще на България и на света.

     Приятели, няма значение в коя точка на света живеете, какъв цвят е кожата ви или каква религия и философски мироглед следвате. Напишете ни как разбирате честта и достойнството, как прилагате тези етически ценности в ежедневието си и как това помага на вас и на обкръжаващия ви свят.

     Оставете името си и адрес за обратна връзка. Пишете на соб­стве­ния си език и, ако познавате интересни хора по света, то пре­пра­тете това писмо към тях. Помогнете на незрящи или неграмотни хора също да отправят своето послание. Нека написаното е вашата мисъл, а не цитат, и нека не надвишава една машинописна страница. Из­пра­щайте на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     От името на сдружение „Достойно ест”, приемете благо­дар­ност с поклон и благословение.

 

Свещеник Марио Йонов,

председател на Управителния съвет

на сдружение „Достойно ест"