Всеки пореден брой “Арка” е в известен смисъл необикновено свидетелство на човешките търсения на Това, което е важно и най-важно – както и да го наречем: същност на човечността, ценностна система, духовност... Броят, който днес предаваме в ръцете Ви, май представлява особено ярък дневник на едно такова духовно пътуване. Особено, че издаден след доста дълго (повече от двегодишно) прекъсване, той е също донякъде символично свидетелство на смисъла на раздели и срещи, на мимолетното и трайното, на минаване и възобновяване... :)

     Нека като увод към този брой да послужи притчата на един от най-големите майстори по духовност на нашите времена, Антони де Мело, (когто ще срещнете и по-нататък сред поместените тук материали):

     “– Извинете, госпожо – казала една морска рибка на друга. – Вие сте по-възрастна от мен и по-опитна, вероятно ще можете да ми помогнете. Кажете, моля, къде мога да намеря това, което наричат океан? Търсих вече навсякъде, уви, без резултат.

     – Океанът е мястото, където плуваш в момента – отговорила й по-старата риба.

     – Как така? Нали това е само вода... А аз търся океан! – казала разочарованата млада рибка. И отплувала, за да търси другаде.

     Един човек дошъл при мъдреца и рекъл: “Търсих Бог дълги години. Оставих дома си и Го търсих навсякъде: на планинските върхове, сред пустинята, в мълчанието на манастирите и в сиромашките колиби.”“И намери ли Го?” –попитал мъдрецът. “Щях да съм суетен лъжец, ако кажа, че да. Не, не Го срещнах. А ти?”

     Какво ли можел да каже мъдрецът? Залезът на слънцето заливал стаята със златни лъчи от светлина. Врабчета чуруликали сред клоните на близкото дърво. Отдалеч се чувал уличният шум. Комар бръмчал край ухото му, предупреждавайки, че ще атакува... И въпреки това този беден човек можел да седи там и да казва, че не бил срещнал Бог, че постоянно го търсил без резултат!...”

     Текстовете събрани в този брой “Арка” по различен начин показват, че Това Най-важното – както и да Го наречем – трябва да търсим най-близо до нас: в собствения ни Дом, в Другия Човек, в слънчевия лъч или снежинка, във всеки минаващ момент, в собственото удивление от всички тези ежедневни чудеса на Живота.

     Именно това Ви пожелаваме, драги Читатели на “Арка”, не само покрай Новата 2012 година. Увлекателни пътувания и удивителни открития. Всичко това, което ни помага да постигаме душевен покой и вътрешна радост, чувството че сме “на мястото си”, в съгласие със самите себе си, в хармония с Вселената. Защото няма една и единствено правилна дефиниция на духовността – нали истинската духовност, както казва, разбира се, де Мело, е всичко, което позволява на човек да постигне вътрешна промяна.

Анна Швед, редактор на българското издание на “Арка”