***

Земята поема въздух с екот,

Вдишва и издишва.

След прилива ще дойде отлив.

Падението приключва с излитане.

Денят отстъпва място на нощта,

но тя ще се разтвори в лъчите на утрото.

Ятата отлитат надалеч,

за да се върнат пак напролет.

И нищо не отива напразно

и не се взема отникъде.

Губиш и отново намираш.

Правиш кръг – и всичко се връща в началото.

Сергей – удо, Украйна

Превод А. Иванова