ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА

ПО ПРЕВЕНЦИЯ

 

     Шестата национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества се проведе в Стара Загора на 30 и 31 октомври 2012 г. Организатори на форума са Секретариатът на Националния съвет по наркотичните вещества, Националният център по наркомании, Община Стара Загора, Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по зависимости – Стара Загора. В рамките на два дни специалисти от цялата страна бяха запознати с нормативната уредба, нови подходи и дейности, обмениха знания и опит. Обсъдиха се добри практики и механизми на работа. Момчил Ва силев – Директор на Национален фокусен център, и Антония Банчева – Старши експерт в Национален фокусен център, представиха обобщени статистически данни.

    Радост Овагимян запозна присъстващите с работата на открития преди малко повече от година Превантивен център по зависимости в гр. Стара Загора. Психологът Яна Христова говори за помощта, от която се нуждаят семействата на зависимите. Д-р Иван Добринов, психиатър в ДПБ-Раднево, обясни принципите на работа в мрежа и практическото прилагане на системния подход. Презентирани бяха още много интересни теми и събития: работата на Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, принципите на планиране на превантивни кампании, работата с деца и юноши, начините на финансиране на превантивната дейност и др.

 

д-р Иван Добринов