БЕЗ УПОЙКА

“ОстровитиААни” № 16 3/2011, Лондон

 

     „... Ако искрено искаш, но не можеш да спреш да пиеш, или ако не си в състояние да контролираш количеството изпит алкохол, най-вероятно си алкохолик. Ако е така, значи страдаш от болест, която можеш да овладееш само по пътя на духовната промяна.” (Анонимни Алкохолици, Изд. 2, стр. 37)

 

     „… Представиха ми визии на духовно решение, описаха програма, успешно прилагана от много от тях.” (Анонимни Алкохолици, Изд. 2, стр. 35)

 

     „… Искаме силно да подчертаем, че способният да се изправи искрено пред своите проблеми алкохолик, имайки предвид нашия опит, може да оздравее, ако не затвори своя ум пред всички духовни понятия. Той може да бъде победен само от нагласата на нетолерантност и войнствено отричане. Готовността, почтеността и отвореността са задължителни условия за здравеене. Те не могат да бъдат заместени с нищо и не могат да бъдат подминати.” (Анонимни Алкохолици, Изд. 2, стр. 201)

 

     Програмата, програмата, непрекъснато говорене за програмата – това се чува понякога в частни разговори или след сбирка. Какво е това? Постоянно чуваме този въпрос. За много от нас в миналото думата „програма“ е звучала като магично заклинание. Често единственият контакт с програмата е започвал и е свършвал с четенето на 12-те стъпки в началото на сбирката. А духовността? Еми, за нея много от нас са си нямали и представа, както и никакъв опит. Та нали, имайки предвид груповия опит на общността на АА, здравеем в резултат на работа върху програмата и на прилагане на нейните духовни принципи в нашия всекидневен живот. Нашият опит ни казва, че цялата духовна програма на 12-те стъпки се съдържа в три области на нашето действие. Ветераните на АА говорят за това накратко и сбито в три къси изречения: Довери се на Бог! Изчисти къщата! Помагай на другите! Просто, но не лесно. И все пак възможно, както показва опитът на хиляди приятели. Нека разгледаме по-общо тези три изречения. [...]

 

          ДОВЕРИ СЕ НА БОГ!

     Когато най-после признахме своето безсилие пред алкохола, което се изразяваше в загубата на контрол върху количеството изпити питиета или в невъзможността да спазваме обещания и клетви, че никога повече... и когато видяхме, че нашият живот не се подрежда така, като бихме искали, т.е. е попаднал извън контрол – тогава ни се каза, че трябва да опремнашето трезвеене на сила, по-голяма от нашата собствена, на сила, която много от нас днес не се срамува да нарича Бог. В момента, в който повярвахме и се свързахме с тази сила, предадохме своите мисли и действия под Нейна закрила. Това изискваше от нас програмата и нашата декларация, че сме в състояние да направим всичко, за да изтрезнеем. Много накратко можем да кажем, че сферата на „доверие в Бог“ се съдържа в първите три стъпки на програмата.

 

          ИЗЧИСТИ КЪЩАТА!

     Това касае стъпките от 4 до 9 в програмата за здравеене от алкохолизъм. Нашият опит показва, че работата върху тези стъпки изисква специална помощ от Висшата сила и от друг човек (който често е спонсорът). Тази работа не е лесна. Да анализираме откровено нашето минало, болезнените плетеници и причинените на себе си и на хората около нас вреди. На родителите, съпрузите, партньорите, децата и приятелите. Да разгледаме отблизо лошите черти на нашия характер, които често пъти преди не сме осъзнавали, защото нали целият свят е бил виновен, не ние... А именно нашите недостатъци са ни подтикнали към поведения, за които бихме искали да забравим завинаги. При мисълта, че трябва да признаем всичко това не само пред Бог, но и пред друг човек, настръхвахме... Да отидем при всички онези, които са страдали по наша вина, за да им се извиним, да ги молим за прошка и им компенсираме страданието, се намираше извън възможностите на нашето въображение. Но се оказа задължително и възможно. В седма глава на Голямата книга е написано, че задължителните условия за здравеене са – доверието в Бог и подреждането на собствения живот. Изборът е наш.

 

          ПОМАГАЙ НА ДРУГИТЕ!

     Помагането се отнася към стъпки 10-12. Всекидневната лична равносметка, молитва и медитация ни правят способни да прилагаме 12-те стъпки на духовната програма на действие. Първият резултат е това, което Голямата книга нарича духовно пробуждане. Нов чифт очила, през който гледаме света. Ако го имате, знаете за какво пишем. Ако ли не – всичко е пред вас. Достатъчно е да направите 11 стъпки. Ефектът именно от тях е духовното пробуждане и способността да прилагаме принципите на програмата във всекидневния ни живот. И най-важното – тази програма ни дава опита и умението да носим посланието на други страдащи алкохолици. А това, както казва четеният в началото на всяка сбирка преамбюл, е нашата единствена цел. Имаме нужда от тази програма не само за себе си и за нашето здравеене, но и за да можем да го предаваме на други гратис. А как можем да предадем нещо, което самите ние не притежаваме?...

     Независимо от това, колко дълго сме в общността, от колко време не пием, независимо от това, дали сме работили, работим или ще работим върху програмата, всеки ден можем да правим нещо, което се съдържа в тези три къси изречения: Довери се на Бог! Изчисти къщата! Помагай на другите! Всекидневна молитва заедно с молба за трезв ден, списък от неща, за които можем да сме благодарни, признаване на собствените грешки и тяхното поправяне. Своевременно отърваване от обиди, поддържане на връзка със спонсора, телефонно обаждане към друг алкохолик, служба на сбирките. Действие, действие, действие...

 

Тадеуш от Лондон