ХРОНИКА

 

СПОМЕНИ ОТ ЛЯТНАТА ШКОЛА

На 4-6 юни 2013 във Варшава се проведе поредната, 14-та вече Международна лятна школа на Фондацията "Стефан Батори", на тема "Зависимост, съзависимост, насилие". Такива ежегодни обучения представляват важна част от Регионалната програма „Alcohol&Drug". В тях участват хора, професионално и непрофесионално помагащи на зависимите и техните семейства от страните на Централна и Източна Европа и Азия: психолози, лекари, социални работници, консултанти, а също така трезвеещи зависими, действащи в движенията за взаимопомощ. От България в тазгодишната Школа взеха участие петима души. Долу поместваме изказванията на двама от тях, които до някаква степен отразяват характера и атмосферата на семинара.