ИЗ СТАРИТЕ ДНЕВНИЦИ

Веселина Божилова

 

30 Декември 2011

 

     Ние, родителите, ако искаме наистина да помогнем на децата си, които са в беда, трябва да знаем и спазваме твърдо няколко правила.

     1. Вярвай в детето си!

     Дори когато дяволът гледа през очите му, вярвай в него. Само твоята вяра ще му помогне да се върне в себе си.

     2. Натискай, когато трябва, дърпай, когато е паднало, подкрепяй, когато се изправи на крака и се отмести, когато закрачи! Не искай главната роля!

     3. Обичай!

     Само твоята любов ще го спаси, когато всички останали го осъждат. Това е тревожна любов, любов-борба и любов-непримиримост. Това е упорита и сляпа любов, която има цел. Тя е и твоята награда. Не очаквай благодарност. Бъди готов да бъдеш отлюспен като белег на лошо време. Бъди силен, за да преодолееш това, а то не е малко.