Драга Редакция!

     Пиша ви след сбирката на Веслец тази вечер на нашия национален празник - трети март. Както винаги, сбирките действат оздравително. Всеки помага според възможностите си, най-напред на себе си, а после също и на другите. И така се стараем да сме все по-добре.

     Благодаря ви за чудесната първа "Арка", която направихте на български. Това има голямо значение за движението у нас - да се разпространява тя, както между членовете на АА, така и в обществеността, и в помощ на медицината за работа с различни зависимости.

     С поздрави,

Н.Д.