ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРУПИ АА, АН И ВДА

 

Актуална информация за сбирките на АА

ще намерите в сайта им на адрес:

http://www.aa-bg.info/index/grupi_na_aa_v_blgarija/0-6

 

Актуална информация за сбирките на Ал-Анон

ще намерите в сайта им на адрес:

http://www.al-anon-bg.org

 

     Към момента на издаване на тази брой на АркА списъка със сбирки е бил следния:

-   Група АА "Взаимопомощ"

•         София, ул. "Пиротска" 117 и ул. "Одрин"; тел.: 31 61 09

•         сбирки: понеделник и петък от 18:30 часа; всички сбирки закрити

и

•         София, жк Слатина, бл. 73, партер; тел.: 73 14 59

•         сбирки: вторник и четвъртък от 18:30 часа; всички сбирки закрити

 

-   Група АА "Нов път"

•         София, ул. "Веслец" 33; тел.: 983 20 13

•         срещи: неделя и сряда от 19:00 часа

•         открита сбирка: всяка първа неделя от месеца

 

-Група АА - англоговорящи

•         София, ул. "Раковски" 86

•         Евангелска методистка църква

•         Личен контакт: Хорст - тел.: 087 539 117; 087 328 901

 

-Анонимни Наркозависими, група; "ОВИ"(Очакваме ви, Винаги Идвайте)

•         София, ул. "Веслец" 33

•         сбирки: вторник и събота от 19:00 часа

•         открита сбирка: всяка последна събота от месеца

 

-Клуб "НЕзависимост"(смесени зависимости)

•         София, ул. "Солунска" 10 В

•         сбирки: понеделник и четвъртък от 18:30 часа

 

-Група за взаимопомощ(смесени зависимости)

•         Пловдив, ул. "Стоян Михайловски" 11, тел.: 032/77-34-20

•         сбирки: сряда от 18:00 часа

 

-Група ВДА

•         София, ул. "Веслец" 33

•         срещи: неделя от 16:30часа

•         тел.: 983 20 13

 

     За наша голяма радост, списъкът на групите се разширява. Чакаме сведения за други групи и уточняване на данните.