ВНИМАНИЕ:

РОДИТЕЛИ, ВЪЗПИТАТЕЛИ, УЧИТЕЛИ!

91 начина да се показва любов на децата

1. Забелязвай ги.

2. Усмихвай им се.

3. Слушай това, което те говорят.

4.   Наричай ги така, както обичат.

5. Помни за техния рожден ден.

6. Интересувай се от техните работи.

7. Гледай ги в очите, когато говориш с тях.

8. Слушай, когато те говорят.

9. Играй с тях.

10. Чети им на глас.

11. Смей се заедно с тях.

12. Бъди снизходителен към тях.

13. Говори "да" колкото се може по-често.

14. Уверявай ги, че имат право да чувстват това, което чувстват.

15. Установявай границите на тяхната безопасност.

16. Бъди честен.

17. Бъди себе си.

18. Изслушвай разказите им.

19. Прегръщай ги.

20. Оставяй понякога грижите си настрана и просто бъди с тях.

21. Забелязвай промените в поведението им.

22. Давай им възможност за избор, когато се обръщат за съвет.

23. Прекарвай с тях време извън къщи.

24. Прави им изненади.

25. Оставай с тях, когато се страхуват от нещо.

26. Понякога ги черпи сладолед.

27. Подсказвай им какво трябва да се прави, когато те се държат лошо.

28. Нахрани ги, когато са гладни.

29. Радвай се на техните открития.

30. Споделяй техния възторг.

31. Пращай им картички и писма.

32. Последвай ги, когато искат да те водят.

33. Забелязвай отсъствието им.

34. Обаждай им се, за да чуеш гласа им.

35. Скривай дребни подаръци за тях, да ги намират.

36. Оставяй им собствена територия.

37. Помагай им да колекционират любимите си съкровища.

38. Разговаряй с тях за техните сънища и мечти.

39. Смей се на техните шеги.

40. Бъди отпуснат, отпусната.

41. Приклекни, коленичи, очите ви да се намират на едно ниво.

42. Отговаряй на въпросите им.

43. Говори им колко прекрасни деца са те.

44. Съхранявай общите обичаи.

45. Учи това, което те учат.

46. Повече слушай, по-малко говори.

47. Бъди на тяхно разположение.

48. Ходи на техните концерти, мачове, изяви.

49. Намирай общи теми.

50. Дръж ги за ръка по време на разходка.

51. Извинявай се, ако направиш грешка.

52. Слушай заедно с тях любимата им музика.

53. Изпълнявай дадените обещания.

54. Махай с ръка и се усмихвай на прощаване.

55. Украсявай жилището с техните рисунки.

56. Благодари им.

57. Подчертавай това, което обичаш в тях.

58. Оставяй им изрезки от вестници на теми, които ги интересуват.

59. Прави им комплименти.

60. Забелязвай техните успехи.

61. Поощрявай игри без съперничество.

62. Отделяй им много внимание.

63. Питай за тяхното мнение.

64. Запознавай ги с твоите приятели.

65. Позволи им сами да решават проблемите си.

66. Изразявай желание да се запознаеш с техните приятели.

67. Изразявай желание да се запознаеш с родителите на техните приятели.

68. Позволи им да съобщават как се чувстват.

69. Разреши им да придобиват важни за тях умения.

70. Разреши им да се държат така, както се държат децата.

71. Повече ги хвали, отколкото ругай.

72. Бъди последователен.

73. Признавай грешките си.

74. Грижи се за тях.

75. Пази ги.

76. Моли ги за помощ.

77. Поддържай ги.

78. Наблюдавай как те узряват.

79. Говори веднага какво не ти харесва в тяхното поведение.

80. Включвай го в съвместните разговори.

81. Уважавай ги.

82. Често ходи в училището им.

83. Бъди търпелив и деликатен, когато те имат труден ден.

84. Полудувай с тях понякога.

85. Намирай време за тях.

86. Поощрявай техните творчески занятия.

87. Приемай ги такива, каквито са.

88. Бъди техен защитник.

89. Признавай индивидуалността им.

90. Разговаряй с тях искрено.

91. Имай им доверие.

"Арка", № 7, 2000, с. 39-41