A- A A+

АркА

брой 3, февруари 2003 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

Pin It

АркА


№ 3, февруари 2003

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ

     Някои критично говорят за това, че младостта е напоследък на мода. Вярно, лошо е, ако по тази причина по-възрастните стават хора второ качество. Но тази мода може да има също и много поло­жително значение. Ето ви моето предложение.

     Дефиницията на младостта може да се състои от много различни елементи. От бели зъби, гладка ко­жа, силни мускули; може да я подчертава бърза по­ходка, звучен глас, добро зрение. Според мен обаче най-важните атрибути на автентичната младост (не трябва да е непременно календарна!) са такива неща като готовността за риск и способността да учиш все нови неща.

     Американците казват: You don’t teach an old dog new tricks, което озна­чава, че старокуче няма да научиш на нови номера. Следователно ако някой може да се научи на нещо ново, тогава не може да бъде ...стар. И имен­но върху този аспект на младостта предлагам да се замислим за малко.

     Какво е всъщност възвръщането на здраве и освобождаването от при­страстие, осъществено от един алкохолик или наркоман, ако не и учене на нов живот в трезвеност? Нали това е именно "учене", тоест придобиване на нови умения и нови начини на поведение. Вместо алкохол или хероин здра-веещият човек трябва да започне да прилага други, вече не деструктивни начини за справяне със скука, тъга, страх, проблеми.

     Тези хора, които са способни да го постигнат, са млади в този смисъл, че все умеят да се учат. Независимо то това, на колко са години и колко отдав­на са завършили училищното си обучение. И още нещо: по-лесно и побързо учат хората, които са ангажирани, убедени и уверени, пълни с надежда и вя­ра в себе си, а също така - обградени с доброжелателна подкрепа.

     Надявам се, че този богат и многотематичен брой "Арка" ще може да стане такава подкрепа и извор на вяра за всички, които се учат на трезвен живот

.

Ева Войдилло 

Pin It

Страница 1 от 33