НА ПЪТ...

 

      Скъпи Приятели!

     Това обръщение - "Приятели" - не е празна рето­рична фраза. Когато започваме с него всеки пореден брой на "Арка", пред очите ни изниква не само образът на "анонимните читатели", но и реалните, познати лица на хората, които ни сътрудничат и подкрепят, които ра­ботят с нас по време на поредните съвместни семи­нари, които се учат от нас и ни учат в не помалка сте­пен. И наистина, голяма радост е осъзнаването на факта, че във всеки пореден брой на списанието ни това понятие, неслучайно писано тук с главна буква, обхваща все повече хора.

     Радва ни също фактът, че все повече хора в България знаят за "Арка", че все по-често заглавието й, както и сведенията за съвместните ни начинания, се срещат в българския печат. Благодарим за публикуваните хубави мате­риали за нас на редакциите на вестниците "Българска армия" и "Виделина" (Пазарджик), на списанието "Бизнес Секретар", а преди всичко на вестн­иците "Дрога" и "Аз Буки", които станаха наши най-верни сътрудници.

     В този брой, както винаги в "Арка", се стараем да дадем не само инфор­мативни знания за различни зависимости, но и - а може би преди всичко -надежда на тези, които все още страдат заради някаква зависимост - соб­ствена или на някой близък. Да покажем, че има път, че някъде по пътя има врати, които могат да бъдат отворени. Нека това символизира и графичното оформление на броя, снимките, представляващи различни (полски и българ­ски - в буквален географски смисъл!) пътища и врати край тях...

     Задачата на списанието е също така да подкрепя тези, които вече са за­почнали своя път към трезвеността, да доказва, че техният път, дори и да не му се вижда краят, е правилен, че води към един по-добър и пълноценен живот (макар и за някои все още скрит зад някой завой) - така че това убеж­дение да им стигне за трудните моменти на съмнение, които нали от време на време спохождат всеки от нас.

     Заради големия интерес, проявен от участниците в летните ни семинари в София и Пазарджик, а също и в профилактичния международен семинар в Рибарица (за всичките тези начинания ще намерите информация в броя), поместваме цикъл материали за семейството и децата, който някак си не­усетно и автоматично (помислете защо!) навлиза в темата профилактика.

     Както винаги, своите преживявания на пътя към трезвеността в руб­риката "Направо от сбирка" споделят анонимните алкохолици и други зави­сими.

     И този път получихме сърдечни и окуражаващи писма, а също така и ма­териали за вашата работа в България, за които много благодарим. Без ва­шите отзиви българската "Арка" би загубила смисъл.

     И така, да продължим съвместното ни пътуване със следващите стъпки. На добър път на всички вас!

Анна Швед

 редактор на българското издание