Анонимни Наркозависими

 IP№.7

 

 Зависим ли съм?

(Преработено от група АН, София)

 

     Само ти можеш да отговориш на този въпрос.

     Това може би не е лесно да се направи. През цялото време докато взимахме, ние си казвахме: "Мога да се справя с това." Дори това да е било вярно в началото, сега не е така. Наркотиците ни обсебиха. Живеехме, за да взимаме и взимахме, за да живеем. Много просто, зависим е човек, чийто живот е контролиран от наркотиците.

     Може би приемаш, че имаш проблем с наркотиците, но не се считаш за зависим. Всички от нас са имали предубеждения относно това, какво пред­ставлява зависимостта. Няма нищо срамно в това да си зависим, след като си предприел някакво положително действие. Ако успееш да се иденти­фицираш с нашите проблеми, може би ще успееш да се отъждествиш и с нашето разрешение. Следващите въпроси са написани от възстановя­ващи се зависими в Анонимни Наркозависими. Ако имаш съмнения дали си или не си зависим, отдели си няколко минути да прочетеш въпросите по-долу и да им отговориш толкова честно, колкото можеш.

1. Взимал ли си някога сам?....................................................Да.....Не

2. Заменял ли си един наркотик с друг, мислейки,

че точно определеният наркотик е проблемът?.....................Да.....Не

3. Симулирал ли си или лъгал лекар, за да

се снабдиш с рецепта за наркотици?......................................Да.....Не

4.      Крал ли си някога наркотици или крал ли си,

за да се снабдиш с тях?...........................................................Да.....Не

5. Редовно ли взимаш наркотици, когато се събуждаш

или когато си лягаш?................................................................Да.....Не

6. Взимал ли си някога един наркотик,

за да преодолееш действието на друг?..................................Да.....Не

7. Избягваш ли места или хора, за да

не се разбере, че взимаш наркотици?....................................Да.....Не

8. Взимал ли си някога наркотик, без да знаеш

какъв е или как би ти се отразил?............................................Да.....Не

9. Страдали ли са изявите ти в работата и училището

от въздействието на наркотиците, които си взимал?..............Да.....Не

10. Бил ли си арестуван вследствие употребата

на наркотици?...........................................................................Да.....Не

11. Лъгал ли си някога какво и колко си взел?........................Да.....Не

12. Снабдявал ли си се с наркотици, независимо

от финансовите си възможности?...........................................Да.....Не

13. Опитвал ли си да спираш или контролираш

взимането на наркотици?........................................................Да.....Не

14. Бил ли си в затвор, болница или институция за

лечение на зависимости заради употребата си?..................Да.....Не

15. Отразява ли се взимането върху твоя сън и хранене?...Да.....Не

16. Мисълта за бягство от наркотиците ужасява ли те?........Да.....Не

17. Чувстваш ли, че не можеш да живееш без наркотици?...Да.....Не

18. Съмнявал ли си се в своята нормалност?.......................Да.....Не

19. Твоето взимане на наркотици прави ли живота

вкъщи нещастен?....................................................................Да.....Не

20. Мислил ли си, че без наркотиците не би намерил

мястото си или не би могъл да си изкараш добре?...............Да.....Не

21. Чувствал ли си се някога виновен или засрамен

заради своята употреба на наркотици?.................................Да.....Не

22. Мислиш ли често за наркотици?.......................................Да.....Не

23. Имаш ли ирационални и неопределими страхове?........Да.....Не

24. Употребата на наркотици отразява ли се

на сексуалните ти връзки?......................................................Да.....Не

25. Взимал ли си наркотици, които не харесваш?.................Да.....Не

26. Взимал ли си наркотици поради

емоционална болка или стрес?..............................................Да.....Не

27. Взимал ли си свръхдоза от някаква дрога?......................Да.....Не

28. Продължаваш ли да взимаш въпреки

отрицателните последици?.....................................................Да.....Не

29 Мислиш ли, че може би имаш проблем с наркотиците?..Да.....Не

     "Зависим ли съм?" Това е въпрос, на който можеш да отговориш само ти. Откриваме, че сме отговорили на различен брой от въпросите с "Да". Точният брой на "Да" отговорите не е толкова важен, колкото това, как се чувстваме вътрешно и как зависимостта се е отразила на живота ни.

     Някои от тези въпроси дори не споменават думата "наркотици". Това е така, защото зависимостта е коварна болест, която се отразява на всички сфери от живота ни - дори и на онези, които на пръв поглед нямат много общо с наркотиците. Различните наркотици, които взимахме не бяха толко­ва важни, колкото защо ги взимахме и какво ни причиниха.

     Когато за пръв път прочетохме тези въпроси, за нас беше страшно да си помислим, че може да сме зависими. Някои от нас се опитаха да отпъдят подобни мисли, като си казваха:

"О, тези въпроси нямат смисъл."

Или:

"Аз съм различен. Знам, че взимам наркотици, но не съм зависим. Аз имам тежки емоционални /семейни /професионални проблеми."

Или:

"Точно сега преживявам труден момент и ми трябва време, за да се оправя."

Или:

"Ще мога да спра, когато открия подходящия човек/подходяща работа и т.н."