НАЙ-МНОГО ЗАВИСИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

 

     Макар че според популярното мнение децата са податливи преди всичко на влияние от страна на връстниците си, научните изследвания показват, че вниманието на децата е насочено по-скоро към това, което те получават от своите родители. Разбира се, не и под формата на проповеди, мъмрене или претенции. Родителите, които създават атмосфера на топлина, безопасност и одобрение, а същевременно осигуряват стабилни модели на такова пове­дение, което самите те очакват от децата си — имат най-малко проблеми с тях, а техните деца най-рядко са сполетявани от такива проблеми като зависи­мост, незаконни или антиобществени прояви.

     В щата Ню Хемпшир в САЩ са били провеждани в течение на 20 месеца широки изследвания на деца и младежи в училищна възраст на тема тютюнопушене, което, както е известно, често отваря път за опити с други химически начини за справяне със стреса, придаване на възраст или реша­ване на лични проблеми. Изследванията са били проведени от група учени от Dartmounth Mеdical Shool, в група от хиляда ученици между IV и IX клас.

Сред основните изводи се намериха следните:

· младежите, чиито родители не пушат, най-често се ограничават до еднократно опитване на цигара и рядко продължават такива опити;

· сред децата, които постоянно чуват от родителите си, че те ще бъдат много недоволни и тъжни ако детето пропуши, само 26% започват все пак да пушат;

· повече от половина­та от деца, чиито родителиизобщо не се изказват натема тютюнопушене, започват да пушат редовно;

· ако   родителите   неизказват неодобрението сиспрямо познатите иприятелите на тяхното дете, коитоса   пушачи,   това дете има9-кратно по-голям шанс, чесамо ще започне да пушикато другите.

                  Децата на дългогодиш­ните   пушачи   имат   генетична податливост да станат зависими от никотин — твърди психологът Алън Марлет, директор на центъра за изследвания на зависимостите при Щатския университет в Сиатъл. Той твърди също въз основа на собствените си изследвания, че комуникатът, отхвърлящ "цигарения стил на живота", предаван на децата от роди-телите им, действа значително по-силно, от­колкото антицигарените уроци в училище или телевизионните кампании. Той е направил и интересно наблюдение относно тези родители, които безуспешно се опитват да откажат цигарите. Ако те говорят за трудностите си с детето, това може да бъде аргумент за него да... не започва да пуши.

 

     Психологът Джозеф Алън от Университета във Вирджиния, експерт в областта на проблемите от тинейджерския възрастов период, убеждава, че младежите приемат от своите връстници музикални вкусове и мода в облек­лото, но в по-важните си решения относно живота си се придържат по-скоро към модела, който изгражда родният дом.

Разработено от Ева Войдилло по "USA TODAY", април 2002

(“Arka”№ 40, юни 2002)

 


 

     В пунктовете за продажба на тютюневи изделия в САЩ се намират табе­ли със знака СТОП и надпис, напомнящ на продавачите да проверяват възрастта на клиентите, които купуват цигари.

Подобна акция се провежда доста успешно от няколко години и в Полша.