ХОРАТА ПИШАТ ПИСМА...

 

Здравейте, Аня и Анджей!

     Изключително доволни сме от проведеното от вас обучение, органи­зирано от Фондация Стефан Батори.

     Пред нас за първи път се представиха нови пътища за интерперсонални релации в семейство, в което живее зависим.

     Благодарим ви много за предоставените знания и практика на умения за интервенционните сесии.

     Сега за нас те са от изключително значение, тъй като вече имаме група, състояща се от двама мъже, които са в критична фаза на алкохолна зави­симост, но и двамата декларират желание за противоотстояване на пиенето. Декларират желанието си за сформиране на група и скоро започваме. [...] Единият от тях приключва активното си лечение в денонощен стационар на Областен психиатричен диспансер, вторият желаещ от дълги години употребява алкохол и работи на отговорна длъжност. Сам е достигнал до желанието да си промени живота.

     Ние ще ви информираме редовно за нашата работа. Очакваме активно партньорство и помощ от вас. [...]

     Изказваме огромна благодарност на д-р Ева Войдилло-Ошатинска.

 

     Поздрави Красимира и Станка

 

     P. S. Вашата литература ще разпространим сред хората, живеещи с алко­холна зависимост.