СПОМЕНИ ОТ ЛЕТНИЯ СЕМИНАР ЗА

ЗАВИСИМОСТИТЕ В ГР. ПАЗАРДЖИК

- ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ОЦЕНКА И ПОСЛЕДИЦИ

 

     Аз съм социален работник в Център за психично здраве "Човеколюбив" в Пазарджик. През лятото на 2002 г. в нашия Център се проведе обучение "Зависимостта - психологически и социален аспект", инициирано и финансирано от Фондация "Стефан Батори".

     Летният семинар промени съществено нагласите ми към децата със зависимости. Запознах се с нови, алтернативни форми и практики за подпомагане на хора със зависимости и осъзнах тяхната значимост. Повиших още повече моята чувствителност към проблема, когато той застраши и моето семейство.

     Много се радвам, че успяхме да създадем Клуб "Сирак", който пряко не се занимава със зависимости, но може да послужи за начална точка, от която да започнем да работим по въпроса. В Строителен техникум - гр. Па­зарджик съществува младежка организация "Борба срещу зависимостите", с която осъществихме контакт и ще работим съвместно.

Татяна Иванова