ОТЗИВ

 

     Бих искал да изкажа моето приветствие относно издаването на втория брой на „АркА" на български език.

     Както в първия брой, така и тук открих информация за различните типове зависимости и за същността на програмите за възстановяване от тях. Допада ми включването на разнообразни по своята структура материали като стихотворения, статии, лични истории, отзиви от семинари и други. Като плюс бих отбелязал присъствието на мнения на специалисти. Приятно ме впечатляват материалите относно терапията на хората, съжителстващи със зависимия. Според мен те са засегнати в голяма степен от зависимостта на близките си и проблемите им вследствие на това би трябвало да се решават успоредно с терапията на самите зависими.

     Аз лично останах удовлетворен преди всичко от отделянето на спе­циално внимание на проблемите, свързани с децата, които според мен са най-уязвими. Самият аз съм дете на дисфункционално семейство и изне­сената информация ми помага да видя по-добре проблема си.

     Със своето съдържание за мен „АркА" допринася за натрупването на материали на български език относно програмите за възстановяване, основани на Дванадесетте Стъпки, от които имаме нужда. Информацията относно часа и мястото на съществуващите сбирки улеснява комуникацията помежду ни и от друга страна помага на хора извън разглежданите движения да се включат в тях.

     С интерес очаквам следващия брой на „АркА", която - вярвам - ще допринесе за моето възстановяване.

 


АН, София.