Ева Войдилло: Да простиш

ПРОМЯНАТА НА „АЗ"-А

 

     Човек, който е простил непростимата обида, преминава през основна вътрешна промяна, no-скоро през редица промени. Той е принуден да се примири с факта, че дотогавашните му убеждения са го подвели. Примирява се с това, тяхното място да заемат нови, най-вероятно други убеж­дения.

     Серията от промени води до появата на нови възгледи за себе си и за света. По парадоксален начин непростимите обиди ни дават шанс за дълбо­ка вътрешна промяна. Преживяването на обидата ни принуждава - въпреки нас самите - да си променим мечтите, желанията и очакванията. Без оскърблението би могло и никога да не се променим. Без опрощаването нямаше да има развитие.

     Голямо изкуство е да умееш да използваш този шанс. Това е шанс за промяна, за развитие и съзряване. Не е необходимо оскърбените да подлагат на съмнение своите познания за света дори ако са погрешни и нере­алистични. Тези, които прощават, са длъжни да го направят. Именно те, в резултат на процеса на опрощаването, намират нови отговори, които правят от тях променени хора. Дори ако в резултат на опрощаването бъде не така, както е било. И затова, може би, по-добре от преди. По-малко наивно, по-малко безсмислено, може би по-трудно, но по-добре.

     Точно така става, и то доста често, между хора, които са си причинили обиди. Те започват да се справят с алкохолизма най-напред на емоционално равнище. Това се случва, когато престанат да крият, че някой техен близък пие прекалено; когато повярват, че си имат работа с тежка болест; когато разберат, че не носят вина за нечие пиене. Това изобщо не засяга само семействата, в които алкохоликът престава да боледува и започва да си възвръща здравето. Това е така независимо какво става с алкохолика, но единствено тогава, когато близките съумяват да простят и да се освободят от ролите на вечно онеправдани жертви. Да не забравяме, че палачът не съществува, ако няма жертва.