ХОРАТА ПИШАТ ПИСМА...

 

С БЛАГОДАРНОСТ И ОБИЧ

 

       Скъпи приятели,

     Най-искрено искаме да Ви благодарим за даде­ната ни възможност за участие в Международния научен семинар "Терапия на осъдени лица със зависимост по програмата Атлантис" - Барчево 2-4.10.2003г.

     За нас това е второ участие в програма организирана от Фондация "Стефан Батори". Ако първото ни обучение ("Злоупотреба с алкохол и наркотици - психологични и социални после­дици", май 2003г.) даде попътен вятър на идеите, обогати нашия опит и знание, то последващото ни вдъхна смелост и надежда, че сме на правилен път; намерихме профе­сионален отговор на всичките си въпроси.   

     Останахме приятно изненадани и привет­стваме организацията и съдържанието на програмата, добронамереното и честно отно­шение на водещи и участници.

     Всичко това стана възможно въз основа на създадените контакти с представители на фондация "Стефан Батори", на подкрепата и съдействието на ръководството на Затвора — гр. Стара Загора и на реализираната от нас програма "Сила за живот" (психопрофилакти-ка на наркозависими осъдени през м. април-юли 2003 г.).

     Трудно е да се преразкаже и напише всичко онова, което преживяхме и научихме при двуседмичния си престой в Полша.

     Информацията, знанията и опита, които имахме по програмата "Атлан-тис" ни помогнаха по-бързо да навлезем в детайлите и същността на раз-глежданата проблематика. По време на самата работа неминуемо правихме паралел между представеното и актуалната ситуация у нас, в България. По­родиха се много въпроси и дискусии, в които се раждаше истината.

     Тематиката на семинара ни даде възможност да се запознаем с модела на работа в специализирани отделения при затворите в Полша - зависимостта като болест, индивидуални и групови програми за терапия, програмата на 12-те стъпки.

     Посетихме затвора в гр. Барчево, където участвахме в открити сесии на терапевтични групи — АА, АН.

     Създадените полезни контакти със специалисти по зависимостта от Полша, Русия, Чехия, Украйна и др. дадоха възможност за обмяна на полезни практики и разширяване на мрежата с нестопански организации и фондове, заинтересовани и работещи със зависими.

     Най-вълнуващ момент бе участието ни в открита сбирка на АА - гр. Барчево. Бяхме чели за АА, имахме представа за 12-те стъпки, но когато седнеш в кръга, чуеш молитвата, усетиш болката и самотата, силата и на­деждата на тези хора, то тогава езиковите бариери, възрастта, социалното положение, предразсъдъците и ежедневните ти проблеми губят всякакъв смисъл и виждаш света с други очи.

По време на стажа: пред Следствения арест Варшава – Служевец

 

     Благодарим Ви за най-истинския урок, урок по човечност, урок за силата на духа и смисъла на живота. Благодарим на А.С. от Иркутск (участник в семинара, терапевт в затвор, трезвен зависим), който сподели с нас своя жизнен път.

     От страниците на сп. "Арка" използваме възможността да поздравим и благодарим на Малгожата, Дарек, Агата, Светлана, на всички, които на­правиха престоя ни в Барчево незабравим спомен.

     И така семинарът приключи — обменихме адреси, създадохме прия­телства, получихме толкова позитивна енергия.

     От 6.10 до 10.10.2003г. бяхме на стаж в отделение за зависими в затвора гр. Варшава. Пет дни, през които и директорката на затвора, водещите тера­певти, и участниците в програмата ни показаха гостоприемство, съпри­частност и професионализъм. Практически се запознахме със структурата и организацията на терапевтичното отделение, съдържанието и модела на програмата. Индивидуалната форма на работа като изисквания, критерии, етапи и документация. Участвахме в групови занятия в трите основни модула, както и в митинг на общността. Най-полезни се оказаха работните срещи с екипа терапевти, в които обмяната на опит, информация и пробле­ми спомогнаха за обогатяване на професионалните ни умения. Така да се каже "пихме от извора" и това бе за нас уникална възможност.

     Имаме да споделим с българските читатели факта, че проблемът за зави­симите в МЛС в Полша е законово регламентиран, като наложена мярка от съда. И позволява акцентъта при изтърпяване на наказанието да се постави върху мотивацията и усилията на осъдените зависими за работа в тера­певтична общност. Това, както и последващата реабилитация в специ­ализирани центрове (в Полша има такива във всеки град), благоприятства ресоциализационния процес.

     Приятелите отделиха време и посетихме болница за рехабилитация на зависими служители от структурите на полицията. По Европейските стан­дарти икономически по-ефективно е, когато даден служител има такъв проблем да бъде включен в терапия (доброволно) преди да се пристъпи към крайна мярка — уволнение.

     Реализирахме и контакти с представители от Асоциация "Монар", запознахме се с приоритетите на работа със зависими в гражданското общество.

     Тръгнахме си от Варшава затрупани от информация, преизпълнени с бла­годарност и положителни емоции. Красивата полска есен, хората, които срещнахме — доброжелателни, сърдечни, всеотдайни, новия смисъл, който намерихме - какво означава да помагаш на другите, всичко това ни прави още по-силни, отговорни и ентусиазирани да продължим да отстояваме избора, който вече сме направили. Когато се качихме в самолета, усетихме, че сме оставили частица от себе си в Полша, но видяхме по-ясно пътя, който ни предстои да извървим оттук нататък.

     С най-искрени чувства към Аня и Анджей — приятели, професионалисти, хора, които правят нещата по най-добрия начин, на който са способни.       

    

     Благодаря!

     Обичаме Ви!

 


Радост Найденова - инспектор психолог

Николай Ценов - ИСДВР

Затвора - гр. Стара Загора

…и в терапевтичното отделение,

с част от екипа и с г-жа подполковник Марта Волович — началник на затвора