А СЕГА НАКЪДЕ?

 

     Това не е заглавие на филм, нито реклама. Това е въпрос, който всеки от Вас си е задавал. Сега той стои пред нас след като преминахме няколко специализирани обучения, участвахме в семинари, организирани от Фондация "Стефан Батори", получихме ценни житейски и професионалниуроци.

     Имаме и известен опит. За първи път в затвора - Стара Загора бе реализирана програма за зависими "Сила за живот" (април - юли 2003г.). В момента сме в процес на подготовка и организация на програма, която ще заработи през 2004г. Изпреварваме събитията и споделяме нашите наме­рения, давайки си сметка за трудностите и изпитанията, които ни очакват, за отговорността, която поемаме.

     Възнамеряваме в нашия модел да ползваме програмата "Атлантис" като основа и първоизточник, внасяйки съобразно актуалната ситуация у нас полезни практики, които вече сме изпробвали във времето.

     Целта, за която ще продължим да работим, е преодоляване на пси­хическата зависимост от наркотични вещества чрез психо-социална под­крепа и профилактика. Профилактиката в смисъл - призив за размисъл, да мислим, за да оцелеем и постигнем съзвучие със себе си и другите.

     За разлика от първата ни група, която бе затворена и функционира в рамките на четири месеца, то сега ще се опитаме да разширим обхвата и времевите граници. Водени от принципите за доброволност, обективност, доверие и подкрепа, ще акцентираме на приемствеността, т.е. участниците, минали през първото обучение (в момента в затвора са четирима от тях), ще продължат в програмата като "духовни спонсори" на новопостъпващите. Разговаряхме с тях за това, те приветстват идеята и приемат да работят за приобщаване, подкрепа и подпомагане на другите в процеса на здравеене.

     В този смисъл структурата на програмата ще включва три модула: информационен блок, деструкция и безсилие, социални умения и конструктивно поведение. Преминаването през тези три групи ще се определя и зави­си от личната мотивация, честност и отговорност на всеки един участник. Така очакваме да поставим началото на терапевтична общност за нар­котично зависими в условията на затвор. Защо правим всичко това?

     Затворът като институция, хората, които работят в него, осъдените, които изтърпяват наказание, в повечето случаи срещат неразбиране, упрек или безразличие в общественото пространство. Но тези, които днес са тук, утре ще бъдат на свобода и ако не се използва времето, възможността, ако не се направи усилие и не се застане в лице с проблема, довел ги дотук то... кръгът отново се затваря. Защо правим всичко това?

     Казват, че една десета от световния капитал се придобива от продажба на наркотици, че войната с наркотиците е проиграна, дрогата става норма на живот. Но човек винаги има право на избор. Ако това е реалност ние направихме своя.

     А Вие - сега накъде?

     През месец април 2003г. десет лишени от свобода с наркотична зави­симост в Затвора гр. Стара Загора направиха своя избор. Честно и достойно те извървяха своите първи крачки по пътя на здравеенето. За съжаление, ние сме спокойни за тях, докато са тук, в затвора. Но какво се случва, когато зад гьрба им затворят решетките? Какво ги очаква в семейството, на улицата, чад ъгъла? Към кого да се обърнат и какво да направят, когато усетят симптомите на предстоящ срив? Тяхната възраст е между 19 и 25 години, пред тях е животът. Те приеха и се обединиха около идеята: "Не е важно какво искаш да направиш, а какво правиш за себе си."

      Всеки човек се нуждае от втори шанс. Можем ли да им го дадем? Те се нуждаят от Подкрепа, Разбиране, Надежда.

 

     Очакваме обратна връзка на адрес:

     гр. Стара Загора - Затвора

     Радост Найденова - инспектор психолог

     Николай Ценов - ИСДВР