“АТЛАНТИС”

Терапевтична програма за зависими, лишени от свобода

 

Основни цели на програма „Атлантис”:

  • пациентът да признава, че е неспособен да контролира употребата на химически вещества;
  • разобличаване на защитните механизми, поддържащи употребата на химически вещества;
  • придобиване на умения за конструктивно изразяване на чувства;
  • придобиване на способност за контакт със себе си и самоопознаване;
  • подобряване на уменията за комуникация с други хора;
  • придобиване на умения за търсене на помощ;
  • формиране на положителна представа за себе си;
  • усвояване на умения, необходими за опазване на трезвеността.