ПЪТЯТ ПРОДЪЛЖАВА...

 

     Наближават вече пет години откакто започна сътрудничеството   на  Фондация "Стефан Батори" с българските партньори - и ето го петия, донякъде юбилеен, брой "Арка". Нашето сътрудничество придобива с времето все по-широк ма-щаб и приема все по-разнообразни форми: ocвен водените от   нас всяка година летни семина-ри  в България (досега проведохме седем такива; в София, Пазарджик, Стара Загора, а тази година през юли ще гостуваме с още два в Бургас), тук трябва да се изброи редовното вече българско участие в международните школи за консулти п ти във Варшава, както и в обученията по програмите "Атлантис" и "Минесота" в Полша, стажовете на българските специалисти в различните полски заведения, работещи със зависими хора, а също така и няколкото преведени на български език книги и най-сетне (макар и, надявам се, не на последно място) петте броя на "Арка". Няма възможност да се изброят всичките приятелски контакти, които поддържаме с преписка и срещи покрай обученията и които са за нас не по-маловажни от тези "официални" форми на сътрудничество.

     През тези години много порасна и броят на институциите и неправителствените организации, които ни станаха партньори и без ценното съдействие на които цялото това сътрудничество не би било възможно. Като много говорещ пример нека посочим само, че първият ни семинар (София, 2001) организирахме с помощта само на младата тогава група на АА "Нов път" от София. След това наши партньори станаха Националният център по наркомании, Софийският Университет, ХЕИ, управлението на Социални грижи и всички столични дирекции, общинските власти на Пазарджик и Стара Загора, както и на софийската община Подуяне; Старозагорският затвор, Фондацията "Семейство и дрога", Сдружението "Човеколюбис" от Пазарджик, Сдружението "Здраве и морал" от Стара Загора, Асоциацията "Имеон Балкани" от София и др., както и, разбира се, групите на Анони-мните алкохолици и наркозависими. От миналата година датира и началото на сътрудничеството ни с Българската православна църква, което е особено ценно и надеждно, защото отваря съвсем нови пространства за духовна помощ на зависимите хора в България. Нека ни извинят тези, които не успяхме да изброим тук - всички вас помним с благодарност и уважение за вашите усилия да помагате на хората страдащи от различни зависимости, ш това, че поехте и тежестта да предавате във вашето общество посланието за смисъла на такава работа.

     Фактът, колко се разшири мащабът на нашето съдействие, е много добре отпечатан в настоящия брой "Арка" - вашите материали от България представляват доста повече от половината от всичките поместени в броя! "Старите" читатели на нашето списание веднага ще забележат разликата в пропорциите в сравнение с предишните броеве. Тази ангажираност на читателите много ни радва, като едно доказателство за смисъла на това, което правим. Винаги чакаме вашите писма, статии, репортажи от про­ведените от вас действия, описания на успехи и проблеми, както и лите­ратурните превъплъщения на изживяното от вас.

     Както винаги, пак се стараехме да съберем в този брой разнообразни материали за различни аспекти от проблематиката на зависимостите и се надяваме всеки да може да си намери сред тях нещичко интересно.

     Рубриката "Хроника" отразява част от споменатите форми на сътрудни­чество, както и други събития в България свързани с разширяването на обществения интерес към лечение на зависимостите. Тук с особена радост посрещнахме нов съавтор на "Арка" - отец Марио Йонов, който беше един от главните организатори на един от двата ни последни летни семинара в София. Трябва обаче да се извиним за съкращението на неговия много интересен текст, който поместихме само във фрагменти. Целта на "Арка" е, както сигурно са усетили постоянните й читатели, донякъде сходна с тази на АА - да споделя опит, сила и надежда, а чрез това да дава подкрепа на трезвеещите зависими и на хората, които им помагат. Затова тук се стараем да не публикуваме напр. полемични текстове, не оспорваме никакви каузи, нито пък споделяме съмненията си (което далеч не означава, че не ни сполетяват такива от време на време!). И затова, с цялото ни уважение към философските съмнения и теологичните колебания, към проницателния ум и духовната сила на Автора, не можахме да поместим в "Арка" тези съмнения, именно затова, че тук споделяме силата, а не съмненията, тъй като последните, дори и когато са основателни, никога на никой не са помогнали във възстановяването от зависимостта.

     Доста място отделяме в този брой на проблема за намаляване на вредите свързани със злоупотребата на алкохол (във връзка с Втората международна конференция по тази тема), което някак си автоматично повлича след себе си и темата профилактика. Поместеният в тази рубрика текст за профи­лактичния детски театър "Огледалце" (познат на читателите на "Арка" от снимки илюстриращи предишния 4-ти брой) е резултат и от семинара ни проведен в БАН през юли 2004 г., когато случайно и мимоходом хвърлена информация събуди много въпроси от страна на участниците и толкова голям интерес, че трябваше да се импровизира непланирана изобщо лекцийка за този вид профилактична и терапевтична работа с деца. Сега изпълняваме даденото тогава обещание, че ще публикуваме в "Арка" този материал.


 

     За пръв път поместваме и рубриката "Прочетено в електронната поща на АА", инициатори на която са Анонимните алкохолици от София. Фактът, че такава поща съществува и че всеки може да намери там информация, подкрепа или съвет, напълно заслужава да бъде разгласен. Повече от всякога са в този брой и текстовете на самите зависими, които описват своя труден път към трезвеността, което също доказва все по-голямата ангажираност и отвореност на тези, за които преди всичко е предназначена "Арка", а посредствено също и това, че списанието ни стъпка по стъпка постига целта си.

     Благодарим ви за това! Благодарим на всички, които по един или друг начин са допринесли за възникването на този брой. Пожелаваме ви (и на себе си също) още много сухи и все по-трезвени, все по-пълноценни години прекарани заедно по този път.

До нови срещи, скъпи Приятели.

Анна Швед

редактор на българското издание