Приятели!

     Благодарение на участието ми в семинара, воден от Вас през месец юли в София (в храм Св. Св. "Кирил и Методи"), с радост споделям, че може би открих едно от решенията на проблема зависимости.

      През последните три години броят на зависимите лица в българските затвори постоянно нараства, а едновременно с това липсват ефективни програми за работа с тях. Все по-често и аз като външен специалист, който работи с осъдени в затвор София, се оказвам безпомощна в работата си с тази група лица. Всичко това води до задълбочаване на проблема на тези хора, които институцията "изолира" и наказва, но не лекува.

     Така, благодарение на споделеното от Вас, се роди идея за създаването на пилотен проект за работа със зависими в ЗО "Кремиковци", затвор София, като част от програмата на ДРОПЛС - "Адаптационна среда". По тази идея в момента работим заедно с още един от участниците в семинара (Желяз) и член на групата за АН в София. Все още идеята е в доста суров вид, но въпреки това си позволявам да Ви запозная с нея и стъпките, който планираме, за да реализираме този пилотен проект, с надеждата за устой нивото му развитие в бъдеще.

     С настоящото бих искала да обсъдим и възможностите за партньорство по приложения проект и то по посока на методическа подкрепа, обучение на специалисти и супервизия от страна на организацията, чийто представител сте Вие.

     Липсата на опит на българските специалисти е един от основните проблеми, който касае "вторичната изолацията" на зависимите лишени от свобода в затвора. Липсват дори законови механизми, които да позволяват лечението  на тези  хора паралелно  с  изтърпяване  на наказанието   мм Законовата уредба у нас става все по репресивна към наркозависимите, без да предвижда механизми за възстановяване на тази група осъдени. Едно временно с това все още най-популярен остава медицинския модел   ш справяне, независимо че пряко засегнатите го отхвърлят.

     Считаме, че с привличането на обществеността и специалисти от други институции в работата със зависими лишени от свобода на територията на ЗО "Кремиковци" бихме могли да представим модел за работа с този про-блем, допустим за настоящите условия на нормативната среда и особеностите на институцията "затвор".

     Към настоящото прилагам кратко описание на проекта, който назовахме "Възстановяване чрез взаимопомощ".

     Още веднъж искам да изразя радостта си от нашето запознанство и по лезността от чутото на семинара, в който имах възможност да участвам.

     С най-добри благопожелания!

 

Елена Йончева

 Директор програми, ДРОПЛС