Отдавна вече е известно в света, че мъдростта на разни проблемни групи, възстановяващи се по Програмата на 12-те стъпки, може да бъде от полза за всеки един човек, дори недокоснал се до каквато и да е зави­симост, да се оправя по-ефикасно с проблемите си. Тяхната мъдрост се изработва години наред от жизнения опит на хората, и всъщност на много места отдавна е тъждествена с най-новите завоевания на психо­логическите науки, но в много случаи е по-приемлива и по-разбираема за обикновения човек, тъй като по начало има практичен, житейски характер.

 

Анонимните Съзависими

информират:

 

Знаци за здравословни междуличностни граници

 

1. всеки индивид поема отговорността за своите собствени действия и чувства;

2. осъзнаване на собствените ограничения;

3. задаване на въпроси с цел посрещане на собствените нужди;

4. осъзнаване на своите собствени чувства;

5. умиротворяване на самите себе си;

6. установяване на личните граници ясно, така че да спреш да се изживяваш като жертва и по този начин да си дадеш много повече свобода, право на избор и лична сила;

7. да бъдеш добър/а към себе си, като установяваш граници и поемаш риска да казваш "не", дори когато би могъл/а да се почувстваш неловко заради това;

 

Модел на говорене, когато се използват вътрешни граници

 

1. Установи своите външни физически граници, за да се чувстваш по-удобно, когато разговаряш.

2. Напомняй си да не обвиняваш.

3. Напомняй си, че споделяш, за да бъдеш разбран, а не за да контролираш или манипулираш.

4. Установи какво се случва или какво искаш да споделиш, без да изпол­зваш думи, които унижават сензорна информация.

5. Заяви в какво вярваш или се върни обратно към №4 (мисли).

6. Заяви   как   се   чувстваш   или   севърни към това, какво чувстваш по отношение на №5 (емоции).

7. Сподели какво си направил/а поотношение на №5 и №6.

8. Определи как би искал/а да бъдатнещата и дали те са подходящи. Ако е необходимо, започни прего­вори както следва: идентифицирай проблема, предложи няколко раз­лични решения; избери едно от тях и започни да го прилагаш. Оценирезултатите, за да видиш дали са необходими по-нататъшни прего­вори.

 

Модел за слушане, когато се използват вътрешни граници

 

1. Установи своите външни физически граници, за да се чувстваш по-удобно, докато слушаш.

2. Напомняй си да не обвиняваш.

3. Напомняй си, че слушаш, за да разбереш кой е другият човек, а не, за да изграждаш защитата си.

4. Напомняй си, че защитаваш себе си като докато слушаш, определяш кое от това, което е казано, е "вярно", "невярно" или съмнително.

5. Ако това, което чуваш, е "вярно", отвори границите си и прояви чувства относно него.

6. Ако това, което чуваш, е "невярно", запази границите си затворени (от­тегли се и продължавай да слушаш).

7. Ако това, което чуваш, е "съмнително", когато човекът спре да говори, поискай информацията, която ти е нужна, за да разбереш дали това е "вярно" или "невярно". Нека информацията бъде до четири или по-малко изречения, без да има оплакване, обвиняване или обясняване за-що се нуждаеш от тази информация. Това помага на другия човек да слуша.

8. Ако са необходими преговори, започни този процес.

 

Знаци за нездравословни междуличностни граници

 

1. да казваш всичко;

2. да говориш на интимно ниво още от първата среща;

3. да се влюбваш в нови приятели;

4. да се влюбваш във всеки, който се разкрива пред теб;

5. да бъдеш прекалено погълнат от друг човек;

6. да действаш под влияние на първия сексуален инстинкт;

7. да си сексуален/а заради своя партньор, а не заради себе си;

8. да вървиш срещу личните си ценности или права, и само за да зарадвашдругите;

9. да не отчиташ проявата на неподходящи граници от страна на друг човек;

10. да не забелязваш, когато някой нахлува в твоите граници;

11. да приемаш храна, подаръци, докосване или секс, които не желаеш;

12. да докосваш друг човек, без да си попитал/а за това;

13. дa вземаш колкото можеш, заради самото вземане;

14. да даваш колкото можеш, заради самото даване;

15. да допускаш някого да взема от теб толкова, колкото може;

16. да допускаш другите да направляват живота ти;

17. да допускаш другите да описват твоята реалност;

18. да допускаш другите да те  определят;

19. да смяташ, че другите могат да предугаждат твоите нужди;

20. да очакваш от другите да удовлетворяват твоите нужди автоматични;

21. да провокираш раздяла така, че някой да се погрижи за теб;

22. самонараняване;

23. сексуална и физическа злоупотреба;

24. хранителна и химическа злоупотреба.;