Анонимни зависими от секс и любов

- 40 въпроса за самоопределяне

(Sex and Love Addicts Anonymous http://www.slaafws.org/)

 

1. Опитвал/а ли си се някога да контролираш това, колко пъти ще правиш секс или колко често ще се виждаш с някого?

2. Откриваш ли, че си неспособен/а да спреш да се виждаш с даден човек, дори ако знаеш, че oбщуването с него ти вреди?

3. Чувстваш ли, че не искаш никой да знае за твоите сексуални или романтични преживявания? Чувстваш ли, че трябва да криеш тези пре­живявания от другите - приятели, семейство, колеги и други?

4. "Оправяш" ли се чрез секс и/или ухажване? Рухваш ли в резултат на това?

5. Правил/а ли си секс в неподходящо време, на неподходящи места и/или с неподходящи хора?

6. Даваш ли си обещания или налагаш ли си правила по отношение на твоето сексуално или романтично поведение, които откриваш, че не мо­жеш да спазваш?

7. Правиш ли секс с някой, с когото не искаш (не си искал/а) да правиш секс?

8. Вярваш ли, че сексът или едно взаимоотношение ще направи живота ти по-лесен?

9. Чувствал/а ли си някога, че трябва да правиш секс?

10. Вярваш ли, че някой може да те "оправи"?

11. Водиш ли си списък, писмен или не, на партньорите, които си имал/а?

12. Чувстваш ли отчаяние или безполезност, когато си далеч от своя любим или от своя сексуален партньор?

13. Губиш ли броя на сексуалните партньори, които се имал/а?

14. Чувстваш ли се отчаян/а заради своята нужда от любим, сексуален контакт или бъдещ съпруг/съпруга?

15. Правил/а ли си или правиш ли секс независимо от последствията (напр. опасност от забременяване, риск от заразяване с херпес, гонорея, СПИН и др.)?

16. Откриваш ли, че си изработил/а модел на повтаряне на нездравословни взаимоотношения?

17. Чувстваш ли, че твоята единствена (или основна) ценност в дадено вза­имоотношение е способността ти да се изявяваш сексуално или да осигуряваш на някого емоционално "оправяне"?

18. Чувстваш ли се като безжизнена кукла, ако около теб няма някой, с ко­гото можеш да флиртуваш? Чувстваш ли, чене си напълно жив/а, ако не си със своя сексуален/романтичен партньор?

19. Чувстваш ли, че имаш право на секс?

20. Откриваш ли, че имаш връзка, която не можеш да напуснеш?

21. Заплашвал/а лиси финансовото си състояние или репутация в общес-твото заради търсенето на сексуален партньор?

22. Вярваш ли, че проблемите ти в твоя "любовен живот" се дължат на не-достатъчно или на неподходящ секс? Или заради продължаваща връзка с "грешен" човек?

23. Имал/а ли си сериозни взаимоотношения, които са били заплашени или разрушени заради странични афери?

24. Чувстваш ли, че животът не би имал смисъл без любовно взаимо­отношение или без секс? Чувстваш ли, че не можеш да се идентифи­цираш, ако не си любим/а на някого?

25. Откриваш ли, че флиртуваш или отправяш сексуални намеци, дори когато не си мислил да го правиш?

26. Твоето сексуално или романтично поведение отразява ли се на репута­цията ти?

27. Правил/а ли си секс и/или създавал/а ли си "взаимоотношения", за да се опиташ да се справиш или да избягаш от проблемите на живота?

28. Чувстваш ли  се  неудобно  от своята мастурбация,  заради нейната честота, фантазиите, които имаш, когато мастурбираш, реквизитите, които използваш и/или местата, където мастурбираш?

29. Практикуваш ли воайорство, ексхибиционизъм и др., по начини, които ти причиняват неудобство или болка?

30. Откриваш ли, че се нуждаеш от по-голямо и все по-голямо разнообра­зие и енергия в твоите сексуални или романтични занимания, просто за да достигнеш едно "приемливо" ниво на физическо и емоционално об­лекчение?

31. Чувстваш ли, че имаш нужда от секс или влюбване, за да можеш да се почувстваш като "истински мъж" или "истинска жена"?

32. Чувстваш ли, че твоето сексуално или романтично поведение не може да те удовлетвори? Чувстваш ли се преситен?

33. Чувстваш ли се неспособен/а да се концентрираш в други сфери на жи­вота си заради мисли или чувства, които имаш относно друг човек или секс?

34. Откриваш ли, че си обсебен/а от даден човек или сексуален акт, дори ако тези мисли ти носят болка, непреодолима нужда или неудобство?

35. Имал/а ли си желание да спреш или да контролираш своите сексуални или романтични действия за известен период от време? Имал/а ли си желание да бъдеш по-малко зависим/а в емоционално отношение?

36. Откриваш ли, че болката в живота ти нараства без значение какво правиш? Страхуваш ли се, че дълбоко в себе си ти си неприемлив/а?

37. Чувстваш ли, че ти липсва чувство за лично достойнство и цялост?

38. Чувстваш ли, че твоят сексуален и/или романтичен живот се отразява на твоя духовен живот по негативен начин?

39. Чувстваш ли, че твоят живот е неуправляем поради твоето сексуално и/или романтично поведение или от твоите прекалени нужди да зави­
сиш от някого?

40. Мислил/а ли си някога, че би могъл/а да постигнеш повече в живота си, ако не се стремиш толкова много към постигането на сексуални и рома­нтични цели?

 

     Текстът no-горе представлява извадка от брошурата на Анонимни зависими от секс и любов "Зависимост от секс и любов - 40 въпроса за самоопределяне." За по-подробна информация прочетете цялата бро­шура или посетете сбирка на АЗСЛ.