A- A A+

АркА

брой 6, март 2006 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Снимки: Анна Швед

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на възпитаниците на

Центъра по трудова терапия "Вяра и надежда" във Варшава.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

Pin It

 

АркА


№ 6, март 2006

 ЗАЕДНО НА ПЪТ...

(разговор на Анна Швед с Ева Войдилло)

 

   Аня: Като гледам този, вече готов, шести номер на българското издание на "Арка", не мога да не си по­мисля, колко много неща се промениха откакто изда­вахме първия брой през 2001 година...

   Ева: Приятна е мисълта, че за това заслуга има и близкото сътрудничество на български и полски специалисти.

   А: Промени се значително и самата "Арка"! Във всеки пореден брой се намират все повече статии на български автори и информации от България, които свидетелстват, че в областта на противодействане на зависимостите през цялото време настъпват положителни промени. Радва и фактът, че толкова много се развиват и активизират движенията за вза­имопомощ в България - общността на Анонимните алкохолици, Анонимни наркомани, Ал-Анон...

   Е: В тези държави по света, където се развиват общностите за взаимопомощ, хората престават да зависят само и единствено от държавните средства за помощ, които често биват твърде недостатъчни. Решително най-добри резултати обаче дава сътруд­ничеството на професионалистите с групите за взаимопомощ. Това всъщност касае не само зави­симите хора и техните семейства. Например групите за подкрепа за хора претърпели онкологични операции благоприятстват за бързото подобряване на здравното състояние на пациентите. Може да се каже, че моделът на взаимопомощ, исторически опиращ се на АА, днес обхваща много трудни човешки проблеми, с които човек трябва да се научи да живее. Много е важно да го разберат лекарите, психолозите и психиатрите, чиято помощ често трябва да приключи твърде рано, а пациентите им все още се нуждаят от подкрепа, понякога дори до края на живота си.

   А: Показателно: за пръв път в рубриката "Направо от сбирката" нямаше нужда да поместваме преводни текстове - вече толкова много български АА споделят с читателите своя опит, сила и надежда. Извънредно важно е също "завоюването" на Интернет от общностите за взаимопомощ, които само за последната година много силно просъществуваха там, увеличавайки по този начин своите възможности и обсега на потенциална помощ. Пишем за това в рубриката "Хроника", която също доста се разрасна - отразява все повече съвместни, а също и самостоятелни български инициативи, обучения, стажове...

   Е: Много е хубаво, че в България се развива професионалното усъвършенстване в областта на знания и умения за профилактика и терапия на зависимостите. Фондация "Стефан Батори" продължава да се занимава с обучения в целия регион, а все повече се увеличава броят на нашите партньори от такива държави, където алко­холиците и наркоманите изобщо не се лекуват професионално. В мо­мента започваме няколкогодишен "Проект Сибир", имаме също нови сътрудници в Грузия, където вече се планира откриването на двете първи терапевтични отделения за зависими в затвори. България ще остане в кръга на постоянните ни партньори, но местните ведомства на здравеопазването, образованието и социалните грижи би трябвало вече да поемат финансирането на по-нататъшните обучения.

   А: В броя представяме също няколко идеи за неконвенционална про­филактика на зависимости и рискови поведения на деца и младежи, които със сигурност имат шанс да се реализират на българска почва.

   Е: Профилактиката е по-евтина отколкото спасяването на вече болни хора. Но никъде по света не са успели да разработят такива методи, които биха могли да възпрат явлението на обществените патологии като наркомания, алкохолизъм, насилие. Затова трябва да се развиват и двете направления: превенцията сред деца и възрастни -тоест в училище и местоработата, както и разнообразните учреждения за лечение на зависимите и близките им.

   А: Да се надяваме, че и в този брой "Арка" всеки ще може да си намери нещо интересно сред разнородните проблемни статии: за деструктивния опит от детството, за зависимостта от пазаруване, за психологическите тънкости на вежливостта...

   Е: Точно така, фейлетонът за вежливостта може да ни напомни, че дори в трезвения живот трябва да се научим да се грижим за качеството му. И то както в отношението към себе си, така и към хората от нашето обкръжение.

   А: Да пожелаем на себе си и на всички български читатели на "Арка" по­нататъшен съвместен път - от досегашния ни опит май имаме основание да смятаме, че този път може да бъде увлекателен, полезен и дълъг.

   Е: До скоро виждане в Полша на Регионалната лятна школа през есента или на семинара за затворническите служби през май, а за терапевтите и консултантите по зависимостите съвсем скоро, през април. Пожелаваме ви приятно четене, а същевременно ви молим да изпращате писма, статии, стихотворения и разкази, които да могат да намерят своето място в следващия брой на българската "Арка".

 

Ева Войдилло

директор на Регионалната програма "Аlсоhоl& Drug"

 на Фондация "Стефан Батори"

 

Анна Швед

 редактор на българското издание на "АркА" 

Pin It

Страница 1 от 42