УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

 

   Пише ви Галина Семенова от гр. Пушкин, Санкт-Петербург.

   През септември миналата година бях на семинар «Зависимост и наси­лие». Искам да изкажа благодарността си за всичко това, което научих там от вас. Наскоро и аз проведох два семинара в моята организация «Възход», които се получиха доста успешно. Сега се готвя за семинар по интервенция, тази тема е много актуална за нашите съзависими. Освен това ме поканиха да работя като консултант в рехабилитационен център, но, за съжаление, нямам достатъчно професионална подготовка. Затова ви моля да ме пока­ните и на Школа за консултанти.

   Изпращам ви информация за семинарите, които бях организирала в на­шата организация. Още веднъж ви благодаря за труда и професионализма.

 

СЕМИНАР

«ЗАВИСИМОСТ И НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО»

 

   На 12 и 26 ноември 2005г. в помещението на организация "Възход" бяха проведени два семинара на тема "Зависимост и насилие в семейството" по материалите от септемврийската Международна школа на Фондация "Стефан Батори" в Констанчин край Варшава.

   Семинарите се провеждаха във форма на интерактивен тренинг. Много от занятията бяха изградени на базата на колективно творчество, а също така бяха използвани ролеви игри и индивидуалната работа на всеки от участниците.

   На семинарите бяха разработвани такива понятия като зависимост и съза-висимост, насилие в семейството и не само там. А преди всичко - участни­ците получиха инструментариум, с по­мощта на който ще имат възможност да противодействат на домашното насилие и да се научат на асертивно поведение.

   Всички участници са останали доволни от проведената работа, получили са допълнителен импулс за своето оздравяване.

   Ето няколко техни мнения за семинара:

• Семинарът беше съдържателен, интересен, проведен с оптимално темпо и напрежение.

• След семинара при мен се появи спокойствие, повече самоувереност.

• Научих как да се освободя от автоагресията.

•Харесваше ми атмосферата в групата и начинът на провеждане на семи­нара.

• Разбрах, че съм насилник, че върху това трябва да се работи и че това може да се промени

   Надявам се, че практиката на провеждане на подобни мероприятия при нас ще укрепне, затова отсега каня всички желаещи да участват и в други наши семинари.

Модератор - Галина Семенова