РУБИКОН

  

   Искаме да обърнем внимание на един от проблемите на нашето общество, свързан с употребата и зависимостта от психоактивни вещества, от един различен ъгъл. Възрастовата граница на първата употреба става по-ниска. Една голяма част от младите хора стават подвластни на дрогата, преди да са се изградили като личности. Извършват се кражби, грабежи и дори убийства. Така се създават и поддържат негативни обществени нагласи, които ги стигматизират като престъпници, загубили завинаги смисъла на живота си. Всичко това ни изпълва със страхове, безнадеждност, несигурност за децата ни.

   Ние искаме заедно да направим една крачка напред, да погледнем отвъд омагьосания кръг, да си дадем сметка, че има хора успешно справили се с този проблем и осъществили мечтите си. Те са част от реалността, в която живеем и ни дават надежда и увереност, че проблемът е решим.

   Вярваме, че зависимостта към психоактивни вещества не е загуба, а вре­менна подмяна на пълноценното и стойностното в човешкото битие с илю­зорния свят на дрогата. Дълбоко се съмняваме в безнадеждността на тези хора и сме убедени, че в тях съществуват ценности, които, макар и изблед­нели, не са напълно заличени.

   Не малка част от зависимите тръгват по пътя на промяната, заставайки лице в лице със страховете, надеждите, мечтите си, така добре познати на всички нас. Така те се захващат с най-стойностния творчески процес - да сътворят живота си. В такъв момент човек има нужда от разбиране, опора, подкрепа, топлина, а не от отхвърляне и стигматизиране.

   Организирането на настоящата изложба е нашият начин да заявим мнението си. Да ви поканим заедно да изразим подкрепата и уважението си към всички, които са поели по пътя на промяната. За нас те са достойни и смели хора, които ние уважаваме и ценим.

   Това е нашият начин да заговорим за зависимостта отвъд стигмата и омагьосания кръг, да изразим съпричастността си към един от тежките проблеми както в личен, така и в обществен план. Да изкажем убедеността си, че е необходимо да се обърне повече внимание на безспорния факт, че този проблем има решение.

   Искам да разкажа една кратка история, която поради особения начин, по който се стекоха обстоятелствата в онзи момент, има за мен също така особено и може би определящо значение.

 

 

 

"...гол бях, и Ме облякохте;

 болен бях, и Ме посетихте;

 в тъмница бях, и Ме споходихте."

 /Мат.25:36/

В подкрепа на всички хора, които се борят

 със зависимостта си към психоактивни вещества

 

РУБИКОН

 Изложба - живопис, графика, пластика

 

УЧАСТНИЦИ:

Моника Попова, Петър Китински, Златка Станилова-Чоки, Красимир Мешелев, Доменика Стефанова, Валентин Първанов -Тинко, Красимир Иванов; фолклорен хор "Елица"

 

С ПОДКРЕПАТА НА:

 Институт за екология на мисленето - програма "Феникс",

Фондация "Помощ за децата в България", Психотерапевтичен институт по социална екология на личността,

в. "Другата Аудитория" Център "Адаптационна среда" ДРОПЛС

 

11.06.2004 г., гр. София, 17.30 h

 Клуб-галерия на фоторепортера (подлеза срещу Министерски съвет)

 

   Една сутрин през лятото на 2004 г. се размотавах из апартамента в търсене на някакви материали за поредното творение, което бях замислил да правя. Но вместо материалите, от които имах нужда, попаднах на страница от вестник, най-вероятно на моята майка, с която живеех тогава. На стра­ницата имаше малка статия със снимка за изложба в подкрепа на зависимите, които се лекуват.   И понеже аз съм човек, който почти не чете вестници, ми се стори странен фактът, че в момента попаднах на тази статия. Изрязах статията и я прибрах в портмонето си. След 2-3 дни отидох на посочения адрес на изложбата с подготвен фотоматериал на моите произведения. Няколко дни по- късно се свързах с организаторите и си уговорихме среща, на която се запознахме и нашите пътища се пресякоха.

   Преди три години и шест месеца приключих с наркотиците. Осъзнавайки своите творчески способности, започнах да виждам света по различен начин.   Изложбата "РУБИКОН" и начинът, по който разбрах за нея, се числят към събитията, които ме подкрепиха и ми дадоха по-голямо пространство за развитие както в творчески, така и в житейски план.

   Радвам се, че станах един от групата художници съпричастни на този проблем.

 

Станислав Ганчев — 30 г., гр. София

 

РАЖДАНЕТО НА "РУБИКОН"

 

   Аз като човек и богослов съм съпричастен към проблема на хората страдащи от зависимостта си към наркотиците. Казвам - хора, а не зверове, отрепки и др. подобни епитети, които обществото им лепи. Да, те са хора като всички нас.    Вярно е, че имат проблеми и са болни. Но кой човек няма проблеми и не боледува? Факт е, че наркоманията е проблем, както в цял свят е известно, този проблем е решим, за разлика от много други проблеми.

   Така в поредния непринуден разговор, който водехме с Краси, решихме да опитаме по някакъв начин да помогнем на тези хора. Знаехме за кон­цертите под наслов "НЕ на дрогата", но този призив просто не е достатъчен. Така ни се роди идеята да направим една благотворителна изложба, чрез която морално и ако е възможно финансово да подкрепим зависимите, които са поели по пътя на справянето с проблема си. Искаме тези хора да повярват в живота и да намерят смисъл в него.

   Следващите дни се захванахме с подготовката по организирането на изложбата. Управителката на галерията ни направи отстъпка в наема. Свободна дата имаше чак след около два месеца, което ни устройваше. Скоро се събраха много желаещи да участват: художници, скулптори, както и певици в лицето на Фолклорен хор "Елица". По-късно се оказа, че актьори подготвят представление със същата цел.

   Така на 11. 06. 2004 г. се състоя изложбата "РУБИКОН" в подкрепа на хората, които са поели по пътя на справянето със зависимостта си от наркотиците. Изложбата бе открита от художника Слав Бакалов, присъ­стваха представители на организациите, които ни подкрепиха, препода­ватели от Богословския факултет, свещеникът от Румънската православна църква в България.

   Не успяхме да съберем финансови средства, но важното е, че напра­вихме първата крачка, че получихме подкрепа от много хора и приятели.

 

Валентин Първанов

 

С радост съобщаваме на читателите на "Арка", че историята на

"РУБИКОН" не е свършила! Тази година отново се организира!

Изложбата ще се състои на 26.04.2006 г. от 19:00 часа

 в галерия "ПАЛИТРА" в София, на улица "Узунджовска" № 1.

Участват художниците:

Красимир Мешелев, Моника Попова, Станислав Ганчев,

 Петър Китински и др.

 

   Редакцията на "Арка" горещо подкрепя тази инициатива и кани всички, за които е важна съдбата на зависимите и техните семейства.