www.pomo6t.net

 

   Има доста психологически книги за съзависимостта. Можем да се запо­знаем и с личните изповеди на жени на алкохолиците във формата на да­вани интервюта пред журналисти или на записани самостоятелно "свиде­телства". Тази книга обаче притежава една изключителна черта. Тя е като пътеводител по стръмна планинска пътека: взема ни за ръка и ни повежда. Дава знание, но още повече дава умения. Показва посоката на добрите изменения и същевременно мотивира към тези изменения с примера на героините. Пред прага ли си? Последвай Анка. В средата на пътя ли си или по-далече? Иди с Агниешка. Прочети същите книги, които те са чели. Пиши редовно дневник на чувствата си (или - писма). Иди на терапия като тях. Иди в група на Ал-Анон, защото това им помага. Ако повече приличаш на Аня, намери си своята Агниешка. И обратно, ако се идентифицираш по-ско-ро с Агниешка, търси такива Анки, за да им дадеш поне малко от своето здраве и своя опит.

   По този начин книгата докосва самата същност на "взаимопомощта", върху която се крепят общностите на Дванадесетте стъпки. (...)

   Благодаря на авторките от своето име и от името на всички тези, които ще поискат да приемат директно от двете здравеещи жени техните "опит, сила и надежда". Без тези ценности помощта на съзависимите (както впрочем и на зависимите) хора би била (и някога е била) толкова трудна, че почти невъзможна.

Ева Войдилло