За сдружаването на родителите -

тригодишен опит с поуки

 

     Семейството е фронтът, на чиято територия се развихря опустошителната война на наркотиците. Родители, братя и сестри, баби и дядовци падат жертва на стремежа на всяка цена да се намерят средства за поредната доза – оръжията на тази война са лъжите, предателството, агресията, резултатът е унищожаването на спокойствието в дома, съсипването на нормалния начин на живот, прекъсването на връзките с приятели, отричането от собствените интереси. Нищо нормално няма в дома ти, ако детето ти е посегнало към наркотици, животът ти трайно излиза от релси, работата престава да те интересува, изпълняваш я с мъ­че­ни­чес­ки усилия, защото вниманието ти е насочено към едно единствено нещо – как да спасиш живота на детето си. Объркан си, не знаеш към кого да се обърнеш, в паниката правиш грешни стъпки, колебаеш се как да се държиш и какво да кажеш, поведението ти се диктува единствено от стреса. Като правило, в хаоса правиш редица грешни стъпки.

     За да се съкрати този труден период, за да се помогне на родителите, в Пловдив преди три години бе създадено сдружението "Майки срещу дрогата". В основата са родители на деца, зависими от наркотици. Сдружението е отворен тип, то провежда сбирки всеки четвъртък на едно и също място – Младежки дом "Спектър", Пловдив, ст.6, от 18 ч. Предстои смяна на адреса, интересуващите се могат да се информират на тел. 0888 46 16 54. На всяка сбирка се събират поне 20 души – повечето са майки, очевидно женският пол понася основната тежест в тази ситуация. Сдружението организира посещения на специалисти и пред­ста­ви­те­ли на институции, които имат връзка с проблема, информира за новостите в сфе­рата на лечението, поддържа сайт в Интернет на адрес www.antidrugbg.com, който се обновява всеки ден. Цел на основателите е да помогнат на родителите да изберат правилния начин на поведение, да се научат как да мотивират децата си за лечение, как самите те да се държат в този период, по време на лечението и след това. Наред с това сдружението решава "в движение" редица заплетени случаи, когато само съветите не помагат, а трябва да се действа на момента. Май­ките поддържат добри отношения с редица места за дългосрочно лечение и болници, с институции като съда и прокуратурата. При ограничените въз­мож­нос­ти за лечение в България и липсата на държавна политика, всеки случай се ре­ша­ва конкретно и то точно на базата на контактите. През 2005 г. сдружение "Майки срещу дрогата" стана инициатор на създаването на НОРА /Национално обеди­не­ние на родители – антидрога/, в което членуват родителски организации от Вар­на, Бургас, Плевен. Наскоро сдружението регистрира свой клон в Монтана с пред­ставител д-р Лора Господинова. Членове на сдружението откликват охотно на покани за срещи с родители и организации от цялата страна, една от ос­нов­ните цели е информираността на населението за сложността на проблема и про­мя­на на общественото мнение в посока създаване на мрежа за лечение и реха­би­ли­тация на зависими. През лятото на 2006 г. сдружението направи се­рио­зен опит да промени Наказателния кодекс и да въведе задължително лечение при издаване на присъда, както и създаване на места за лечение, но след редица окуражителни стъпки в крайна сметка Парламентът не прие предложенията. Докато държавата не промени политиката си в тази посока, сдружението ще продължава да на­сто­я­ва и да се опитва със собствени сили да се справи поне с част от проблема – като например осигуряването на психолог за работа с група зависими в Пловдивския затвор, дейност, която започна от март 2006 г.

     Председател на сдружение "Майки срещу дрогата" е Веселина Божилова, в УС са Елка Паникян и Мариана Ангелиева.

     Ние се опитваме да убедим и други родители в други градове да се сдру­жа­ват и да си помагат взаимно, защото това е единственият начин да оцелеят в тази трудна лична ситуация – повечето организирани гласове на гражданското об­ще­ство ще накарат все някой ден и властимащите да признаят, че съществува про­блем със стотици хиляди български деца и техните семейства, и да направят стъп­ки към неговото разрешение.

 

***