ХОРАТА ПИШАТ СТИХОВЕ...

 

Надежда подари, подари любов!

 

Седя си сам и стихове редя, а вътре нещо в мене

плаче за болната душа на детето в храста.

И какво си мислиш, че помагаш – като стоиш си отстрани?!

Не е трудно да подадеш ръка!

Трябва само да изслушаш болката стаена в сърцето

на самотното дете, да си с разбиране и обич по-човешка...

Да забравиш себе си за миг...

и не пари да сложиш в посинялата му длан, а нежно

да я хванеш и надежда да положиш там!

Довери му своята душа, приближи го мъничко до теб.

И вътрешната рана обгоряла да посипеш ти с любов!

 

Не задържай мъката в душата –

Изкажи я!

Изреви я!

Освободи там място за радостта,

дошла от другия.

Тръгни с обятия отворени, с ръце,

готови за прегръдка, за да дойде

радостта от другия, очаквал те от дълго време!

Д. Шиварова