ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

 

     Съавторки на тази рубрика, на които сме много благодарни, са моми­четата от Интернет-форума за взаимопомощ и борба с хранител­ни­те раз­строй­ства (http://together.edu.ms/index.php).Надяваме се, че ще можем поне малко да подпомогнем тяхната борба. Убедени сме също, че в поместените тук материали ще могат да намерят много за себе си също и хората, зависи­ми от психоактивни вещества – съвпаденията и приликите са направо по­ра­зя­ващи. Както каза една от авторките, “толкова много си приличаме”...

 

     Да открием още повече за себе си...

     Страшно много се радвам на идеята за създаване на такава рубрика в Арка – чела съм два или три броя на списанието и точно те, заедно с книж­ки­те на Ева Войдилло и още няколко материала за алкохолната зависимост + пре­ве­де­ни­те от една приятелка текстове за хранителните зависимости бяха начал­ни­ят тласък, който ме накара да осъзная, че имам проблем и трябва да направя нещо... Намирам много общо между всички зависимости и смятам, че разши­ря­ва­нето на познанията ни не само за собствения проблем, но и за ос­та­на­ли­те зависимости ни помага да открием още повече за себе си. Паралелите са безбройно много и когато ги видим, си даваме сметка за доста неща...

     И наистина, в много семейства при наличие на един зависим (например ал­ко­холик) се срещат и други членове с различна зависимост... Накратко, идеята за такава рубрика е прекрасна и се надявам да допринесем колкото е възможно за това.

Ц.Х.