РЕШИХ ДА СИ ИНСТРАЛИРАМ “ЛЮБОВ”

Диалог с космическата техническа поддръжка

(една модерна притча)

 

     Техн. поддръжка: Здравейте – бих ли могъл да Ви помогна?

     Клиент: Ами, след известно колебание, се реших да инсталирам “Любов”. Бих­те ли ме придружавали в този процес?

     Техн. поддръжка: Да, мога да Ви помогна. Готови ли сте да продължите?

     Клиент: Ами, аз не съм много обигран технически, но мисля че съм готов. Какво първо да направя?

     Техн. поддръжка: Първата крачка е да си отворите сърцето. Отворихте ли си сър­цето?

     Клиент: Да, но там сега са пуснати някои други програми. Наред ли е, ако ин­ста­ли­рам “Любов”, докато те вървят?

     Техн. поддръжка: Кои програми са пуснати?

     Клиент: Да видим. Сега имам “Наранено-минало”, “Ниско-себеуважение” и “За­вист-и-неприязън”.

     Техн. поддръжка: Няма проблем. “Любов” крачка по крачка ще изтрие “На­ра­не­но-минало” от Вашата операционна система. Тя наистина ще остане в по­сто­ян­на­та памет, но няма да нарушава други програми. “Любов” някога ще пре­на­пи­ше “Нис­ко-себеуважение” с един модул на име “Високо-себеуважение”. А пък “За­вист-и-неприязън” трябва да бъдат отстранени напълно. Тези про­гра­ми пре­чат на “Лю­бов” да бъде инсталирана правилно. Можете ли сега да за­вър­ши­те това?

     Клиент: Не знам как те се завършват. Можете ли да ми кажете как става това?

     Техн. поддръжка: С удоволствие. Отидете в стартово меню и задействайте “Про­шка”. Повтаряйте това толкова дълго, докато “Завист-и-неприязън” не са из­трити на­пълно.

     Клиент: Ок, това го направих. “Любов” започна да се инсталира. Това нор­мал­но ли е ?

     Техн. поддръжка: Да, но имайте предвид, че досега имате само основната вер­сия. Ще трябва да се свързвате с други сърца, за да получите останалите под­но­вя­вания!

     Клиент: Ооопс! Вече имам грешка в програмата. Казва се: “Грешка – про­гра­ма­та не работи на външни компоненти”. Сега какво трябва да правя?

     Техн. поддръжка: Не се притеснявайте.Това значи, че програмата “Любов” е кон­фигурирана, за да върви във вътрешното сърце, но още не е стартирана във Вашето външно сърце. В нетехнически смисъл, това значи просто: Вие трябва пър­во себе си да обичате, преди да можете да обичате други.

     Клиент: Какво трябва да правя сега?

     Техн. поддръжка: Отворете директорията “Себеуважение” и маркирайте след­ни­те файлове: “Себепрощаване”, “Разпознай-твоята-стойност” и “Признай-тво­и­те-ограничения”

     Клиент: Ок, осъществено.

     Техн. поддръжка: Сега ги копирайте в директория “Мое-сърце”. Системата ще пренапише всички файлове, които противоречат на това, и ще коригира ня­кои грешни настройки. Освен това трябва да изтриете “Безкрайна-самокритика” от всички директории и след това да опразните кошчето с боклук, за да може тя да е действително отстранена и да не се появи отново.

     Клиент: Разбрах. “Мое-сърце” се пълни с нови файлове. “Усмихвам-се” вър­ви сега на монитора ми и “Мир-и-благоразположеност” се копират ав­то­ма­тич­но в “Мое-сърце”. Това нормално ли е?

     Техн. поддръжка: Понякога. При други това може да продължи по-дълго време, но всичко се случва точно когато трябва. Така, “Любов” е инсталирана и вър­ви. Още нещо преди да затво­рим: “Любов” е безплатен продукт. Дай­те тези модули на всички, които срещнете! Те ще ги споделят с други и много ще се реваншират с няколко готини модула.

     Клиент: Благодаря ти, Господи, за поддръжката!