Скъпи Приятели!

 

     Отново с радост Ви приветстваме с новия брой на „Арка”. За тази радост има също и конкретни, „измерими” причини, които, надяваме се, и Вие ще откриете по време на четенето на списанието.

     Наскоро проведената първа българска конвенция на АА, за която ще намерите информация в броя (стр. 12-15), е факт, който показва постоянното разширяване и развитие на движението на АА в България, както – а може би преди всичко – и все по-голямото му единство в страната. Това набелязва една доста оптимистична прогноза за по-нататъшната дейност на Общостта, което същевременно озвачава нова доза надежда на все още страдащите зависими. Може би идва време за раждане на поредните общостни за взаимопомощ, използващи Програмата на 12-те Стъпки: Ал-Анон, Ал-Атин…

     Летните ни срещи с пациентите и професионалистите от Държавна психиатрична болница в Раднево оставиха в нас незабравими впечатления, както и убеждението, че терапията на зависимостите в България е тръгнала по добър път и със сигурна крачка върви напред – още една доза надежда за зависимите и техните семейства...

     Друг много важен факт е възникналият преди няколко месеца български сайт на „Арка”, който, освен новите и архивните броеве на нашето списание, съдържа и книги, издадени през последните няколко години в България в рамките на Регионалната програма “Alcohol& Drug”. Всички тези материали можете да намерите на адрес: http://www.arkamagazin.hit.bg/

     Искрено благодарим на всички, които създават тези съ­ществени и ра­дост­ни факти. На всички зависими, които са намерили сила не само да се изправят от алкохолното или наркотичното си падение, но и да помагат на дру­ги себеподобни да ги последват. На всички професионалисти, даряващи на зависимите си пациенти разбиране, любов и надежда. На всички Приятели, които споделят посланието си в този брой. Очакваме вашите ма­териали – лични истории, репортажи, писма, снимки – за следващия, юбилеен – десети брой на българската „Арка”!

 

Анна Швед

редактор на българското издание на “АркА”