УСЕЩАХМЕ ТОПЛИНАТА НА СЪРЦАТА ВИ

 

     Здравейте, приятели! Бих искал да споделя с вас впечатленията си от 15-та годишнина на АА в Хабаровск, която отбелязохме на 22-23 март 2008 г.

Веднага ще спомена, че независимо от „солидната възраст” на групата в Хабаровск такова мероприятие се провежда за пръв път –явно стигнахме до заключението, че рождените дни трябва да се празнуват.

     Самата идея витаеше наоколо отдавна, но се оказа че никой не знае кога точно е започнало у нас движението АА и само благодарение на нашия „ветеран” Станислав успяхме да уточним, че през март 1993 г. в Отделението по наркология заедно със завеждащия отделение при него са дошли три жени, една от които пристигнала от Москва, където е посещавала група на АА.

     Те му предложили да опита и той, нямайки вече какво да губи, се съгласил.

     В началото, както той спомена, групата ту се събирала, ту се разпадала, но хората вече усещали, че поотделно не се справят с проблема си.

     Понякога се събирали един, двама души, но групата продължила да съ­ще­ствува.

     За пръв път се споменава за АА Хабаровск през март 1994 г. През 1998 г. в групата дойдоха Паша и Надя, които продължават да я посещават. Станислав и Паша отпразнуваха наскоро своите 9 години трезвост.

     През 2005 г. за пръв път имахме делегати от нашата група – Валера и Вера присъстваха на АА конференция за Далечния Изток и Източен Сибир, следващата година конференцията в Байкал беше посетена от петима наши приятели, трезви алкохолици, а през 2007 г. делегатите ни вече бяха осем. Всичко това помогна на групата да укрепне и да се сдобием с опит във въз­становяването. През април 2006 г. в католическата енория се откри втора група „Родник” (Извор”), а през януари трета група – „Амур”.

     Подготовката на нашия празник невинаги вървеше гладко, няколко пъти ни бе отказвано помещение и дори възникнаха съмнения за успешно провеждане. Може би Висшата Сила проверяваше дали ще се откажем от нашите планове. Дадохме интервю в няколко вестника и по радиото се из­лъ­чиха няколко радиопредавания. Поканихме лекари – нарколози, журналисти, както и всички желаещи да се запознаят с АА. Времето и мястото най-накрая бяха определени.

     От голяма полза ми беше наученото в Барнаула от Света и Сергей водене на „Голяма сбирка”, и опирайки се на споделеното от тях, в последния преди конференцията ден проведохме генерална репетиция. Алексей В. пу­бликува времето и мястото на срещата в нашия сайт и изпратихме и покани на всички имейли, които имахме. Направихме го без особена надежда, че ня­кой ще се отзове и ще дойде. Какво беше моето учудване, когато получих отговор от Игор от групата във Владивосток, че ще пристигне на 22-ри сутринта.

     С Юлия посрещнахме Игор, снимахме се на площада до гарата и по тра­диция се отбихме в храма, който се намира до площад Амур.

     В помещението в Отделението по наркология приготовленията вървят с пъл­на пара, изложена е литература, маса с чай, с Лена се вълнуваме, все пак не всеки ден правим такова мероприятие. Започваме с Молитвата за душевен мир, следва увод, стъпките, представяне на гостите и приветстване на нашите събратя от другите градове.

     Да ни поздрави за нашия празник дойде главният лекар и няколко нови членове. Даваме думата на най-стария член на групата – Станислав, който разказва за основаването на АА в града, след това аз разказвам как са се от­кри­вали другите нови групи, след това се изказват Игор и Ирина.

     Закриваме сбирката и заедно отиваме да си отпочинем у дома. По пътя пазаруваме, приготвяме си вечеря и след чая разговаряме, споделяме, гледаме видеоматериали от предишни сбирки и съвместни излети. Вечерта за­върш­ва­ме в дискотека и се веселим, както само ние умеем!

     На следващия ден сме планирали излет сред природата, срещаме се на спирката и пътуваме към гората. Времето е като по поръчка, топло и слън­че­во. Палим огън, приготвяме масата, печеме барбекю. Играем волейбол и след това отиваме на сбирка „Амур”, където в този ден идват двама нови члена. След сбирката Игор проявява желание да се изкъпе в река Амур, под­дръ­жници са му Петр, Виталий и Гена и ние потегляме към реката. Ледът все още не се е стопил, но близо до брега намираме място, където няма лед. Това къпане май няма да го забравим никога. Искам да благодаря на Игор, че на­ме­ри време да дойде при нас. Неговото присъствие даде нов импулс на нашия празник и му при­даде още по-ма­ща­бен ха­рак­тер. Благодаря на вси­чки, които ни поз­дравиха, ние усе­щахме ва­шата под­крепа и то­п­ли­ната на сърцата ви.

 

Валера Т.

 

Хабаровск

2 март 2008г.